Arhive categorie: Un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem

IPS TEODOSIE ANIVERSEAZĂ PRIMIREA ARHIERIEI

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, aniversează luni, 3 aprilie 2017, primirea arhieriei. Cu această ocazie, Patriarhul Bisericii noastre i-a adresat Înaltpreasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

IPS Teodosie Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon.

A urmat şcoala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1971-1976) şi Institutul Teologic Universitar din Bucu­reşti (1976-1980), cu licenţă în Teologie. Cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică, la acelaşi Institut (1977-1981) şi la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992-1 aprilie 1993); în para­lel, a îndeplinit mai multe încredinţări: cântăreţ bisericesc la mănăstirea Antim din Bucureşti (noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secţia Practică, Facultatea de Teologie din Bucureşti (din 1 octombrie 1986).

A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) şi tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultă­ţii de Teologie din Bucureşti, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost şi hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit; la 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul Snagoveanul şi hirotonit arhiereu la 3 apri­lie 1994; în iulie 1999 a obţinut titlul de doctor în Teologie al Facultăţii de Teolo­gie Ortodoxă din Bucureşti, cu teza: Car­tea Psalmilor şi importanţa ei pentru viaţa pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).

La Bucureşti a desfăşurat o impresionantă activitate în toate dome­niile vieţii bisericeşti, ceea ce a făcut ca, în 21 februarie 2001, Colegiul Electoral Bisericesc să-l aleagă în istoricul scaun arhiepiscopal de la Tomis (Constanţa); s-a implicat în activitatea pastoral-misionară şi de asistenţă socială la Bucureşti şi Con­stanţa; a reactivat mănăstiri şi schituri, a înfiinţat aşezăminte monahale; s-a impli­cat în înfiinţarea unei Şcoli de cântăreţi bisericeşti la Seminarul Teologic din Bucu­reşti, a trei noi seminarii teologice mona­hale la mănăstirile Căldăruşani, Cernica şi Pasărea, şi a unui seminar în Giurgiu; a înfiinţat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti Gherontie Nicolau, amândouă în Con­stanţa; supraveghează procesul de învă­ţământ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanţa ca profesor şi, o vreme, şi ca decan; con­ducător de doctorat; a participat ca dele­gat al Bisericii noastre la activităţi pas­torale şi culturale în SUA şi în Europa.

A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, ce s-a concretizat în temeinice lucrări pre­cum: Cartea Psalmilor şi importanţa ei în viaţa pastoral-misionară a Bisericii (teză de doctorat publicată în 2001 şi 2008), Muzica Vechiului Testament (2001), Viaţa iudeilor oglindită în Psaltirea lui David (2001), Psaltirea cu explicaţii şi adnotări asupra termenilor biblici (2001), Psaltirea ilustrată (2002), Mărturii ale vieţii creş­tine dobrogene (2004), Mitropolia Tomisului (în colaborare cu Adrian Rădulescu, 2004); numeroase studii şi articole în dife­rite periodice bisericeşti; este membru în diferite asociaţii şi organizaţii bisericeşti, culturale şi sociale.

sursa, http://basilica.ro/ips-teodosie-aniverseaza-primirea-arhieriei/ 

PREDICA ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP TEODOSIE AL TOMISULUI LA ZIUA POMENIRII SFÂNTULUI SĂU OCROTITOR – CUVIOSUL TEODOSIE CHINOVIARHUL (11 ianuarie 2017)

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Preacuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Teodosie, Începătorul vieții de obște, ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și patronul duhovnicesc al succesorului legitim și canonic al Sfântului Apostol Andrei – cel întâi chemat și Ocrotitorul României -, al Arhipăstorului, Duhovnicului și Starețului Dobrogei apostolice, martirice și patristice, obștea Schitului „Sfântul Gheorghe – Cloșca” Îi urează Înaltpreasfinției Sale, Noului Chinoviarh al obștilor monahale din Dobrogea, care continuă tradiția monahală a Sfinților Cuvioși Ioan Casian, Gherman și Dionisie cel Smerit, mulți ani cu sănătate, pace și bucurie „nu din lumea aceasta”, senină și continuă biruință în Hristos Iisus, Cel răstignit și înviat, asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre netulburată păstorire a tuturor oițelor cuvântătoare încredințate, către pășunile cele pururea verzi și prea bogate ale Edenului celui duhovnicesc și către apa cea odihnitoare a Harului dumnezeiesc, ce curge spre Viața cea fără de ani!

Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop!

Protosinghel Leontie, împreună cu frații mei cei întru Hristos

 

SCRISOAREA MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU CĂTRE ARHIEPISCOPUL TEODOSIE AL TOMISULUI, PĂRINTELE NOSTRU

       

       

UN ASTFEL DE ARHIEREU

SE CUVENEA SĂ AVEM…

ADUCÂNDU-SE JERTFĂ PE SINE ÎNSUȘI

 

        În contextul războiului mediatic concertat în ultimele săptămâni împotriva Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și ascultând de glasul conștiinței mele, de slujitor al Dumnezeului celui Preaînalt, cleric al Bisericii Ortodoxe Române și nu în ultimul rând nevrednic fiu duhovnicesc al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, sub  omoforul căruia îmi plec genunchii și-mi mărturisesc păcatele, spre dezlegare și iertare, răsunându-mi în urechile sufletului toate cele citite în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți despre datoria de a cinsti pe Părinții cei duhovnicești și, mai ales, de a-i apăra atunci când aceștia sunt calomniați, am decis să fac o sfânta neascultare, și anume aceea de a da publicității fără binecuvântarea ierarhului și duhovnicului meu o scrisoare din arhiva traducerilor mele din limba greacă.

        Este vorba despre o scrisoare în limba greacă ce mi-a fost trimisă în urmă cu aproape trei ani de către Centrul Eparhial Tomis cu rugămintea de a o traduce în limba română. Cu ajutorul Domnului, am tradus-o în timp util și am retrimis-o solicitantului.

        Personal, cred – deși se poate să mă și înșel – că Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, împovărat de mulțimea responsablităților pastoral-misionare, cultural-educative și social-filantropice, nu a reușit să parcurgă această traducere a scrisorii în care un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe din Grecia, IPS Părinte Serafim, Mitropolit de Pireu, face un rezumat al vizitei Înaltpreasfinției Sale în Mitropolia de Pireu și în insula Eghina, dar – ceea ce este și cel mai important pentru noi, fiii săi duhovnicești – conturează adevăratul profil al Arhipăstorului de la Tomis.

        Redăm mai jos conținutul întregii scrisori:

        STATUL ELEN

        SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU

        Akti Themistokleus 190

        185 39 PIREU        

        Email: [email protected]

        Telefon central 210 4514833

        Fax 210 4518476

 

        Nr. Protocol 244

În Pireu, pe 24 februarie 2014

 

        Către

        Înaltpreasfinţitul

        Arhiepiscop al Tomisului,

        Domnul domn TEODOSIE,

        În CONSTANŢA, ROMÂNIA

 

        Înaltpreasfinţite sfinte frate,

 

        Nesfârşita bunătate, îndurarea şi harul Dumnezeului Celui în Treime slăvit a învrednicit de-Dumnezeu-mântuita şi Sfânta noastră Mitropolie, dar şi pe noi personal, de un aşa mare har, ca să Vă avem în mijlocul nostru pe Înaltpreasfinţia Voastră cea de-Dumnezeu-aleasă, Arhiepiscop al Tomisului, profesor de Noul Testament şi decan al Facultăţii de Teologie a Universităţii de Stat din Constanţa, împreună cu consilierul Înaltpreasfinţiei Voastre, preacucernicul şi eruditul părinte protopresbiter Gheorghe Nadoleanu şi cu preacucernicul şi eruditul diacon al Înaltpreasfinţiei Voastre, părintele Bogdan Chiriluţă, timp de trei zile, 7-9 februarie a.c.. Pentru aceasta, datorăm mai întâi negrăite mulţumiri Atotînţeleptului, Proniatorului, Atotputernicului şi Atotdesăvârşitului nostru Dumnezeu Treimic, iar în al doilea rând Înaltpreasfinţiei Voastre şi colaboratorilor Ei, pentru acceptarea invitaţiei şi venirea la Pireu.

        Într-adevăr, Înaltpreasfinţite, prezenţa Voastră şi comuniunea duhovnicească cu Înaltpreasfinţia Voastră în cele trei zile au fost foarte folositoare, deosebit de didactice şi pline de bogate, cereşti şi dumnezeieşti daruri şi haruri.

Continuă să citești