Arhive categorii: VIDEO

Sfinte Dumnezeule aghioritic, glas 1, după Kiriakos Ioanidos Kaloghiros cu Terirem

Continuă să citești

INSTANTANEE VIDEO DE LA VECERNIA SFINTEI ŞI MARII LUNI

Foto: Poenaru Constantin

Pune, Doamne, strajă gurii mele…

Bucură-te şi te veseleşte, cetatea Sionului; bucură-te şi te veseleşte, Biserica lui Dumnezeu. Că iată Împăratul tău a venit în dreptate, şezând pe mânz, lăudat fiind de prunci. Osana, Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-ne pe noi. 

Bucură-te şi te veseleşte, cetatea Sionului; bucură-te şi te veseleşte, Biserica lui Dumnezeu. Că iată Împăratul tău a venit în dreptate, şezând pe mânz, lăudat fiind de prunci. Osana, Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-ne pe noi. 

Venit-a Mântuitorul astăzi în cetatea Ierusalimului să împlinească Scriptura; şi toţi au luat în mâini stâlpări şi hainele lor le-au aşternut Lui, cunoscând că Însuşi este Dumnezeul nostru. Căruia cântă heruvimii neîncetat: Osana, Celui dintru înălţime. Bine eşti cuvântat, Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-ne pe noi.

Cel ce Te porţi pe heruvimi şi eşti lăudat de serafimi ai încălecat pe mânz, Bunule; şi precum zice David, pruncii Te lăudau cu dumnezeiască cuviinţă, iar iudeii Te huleau cu fărădelege. Şederea pe mânz însemna întoarcerea neamurilor neînfrânate de la necredinţă, la credinţă. Slavă Ţie, Hristoase, Unul cel mult-Milostiv şi iubitor de oameni.

Cel ce Te porţi pe heruvimi şi eşti lăudat de serafimi ai încălecat pe mânz, Bunule; şi precum zice David, pruncii Te lăudau cu dumnezeiască cuviinţă, iar iudeii Te huleau cu fărădelege. Şederea pe mânz însemna întoarcerea neamurilor neînfrânate de la necredinţă, la credinţă. Slavă Ţie, Hristoase, Unul cel mult-Milostiv şi iubitor de oameni.

Iată, acum binecuvântați pe Domnul toți slujitorii Domnului, glasul al 8-lea

De la stâlpările de finic şi de la acele ramuri, ca de la un dumnezeiesc praznic, trecând la altă serbare  dumnezeiască, la cinstitele Patimi ale lui Hristos, la taina cea de mântuire, să alergăm credincioşii, şi să-L vedem suferind patimă de bunăvoie pentru noi. Şi mulţumindu-I, să-I cântăm cântare cuvioasă, grăind: Izvorule al milostivirii şi limanul mântuirii, Doamne, slavă Ţie. 

Cântaţi Domnului cântare nouă, laudă Lui în Biserica cuvioşilor. 

Înfricoşător lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu; că Acesta este judecătorul amintirilor şi gândurilor inimii. Nimeni să nu intre ispitind credinţa cea fără prihană. Ci cu blândeţe şi cu frică să ne apropiem de Hristos, ca să luăm milă şi să aflăm har în vreme de ajutor.

De la stâlpările de finic şi de la acele ramuri, ca de la un dumnezeiesc praznic, trecând la altă serbare  dumnezeiască, la cinstitele Patimi ale lui Hristos, la taina cea de mântuire, să alergăm credincioşii, şi să-L vedem suferind patimă de bunăvoie pentru noi. Şi mulţumindu-I, să-I cântăm cântare cuvioasă, grăind: Izvorule al milostivirii şi limanul mântuirii, Doamne, slavă Ţie. 

SFÂNTA LITURGHIE LA PRAZNICUL SFÂNTULUI M MC GHEORGHE (Video/23 aprilie 2024)

Foto: Schitul Sf Gheorghe, Cloșca

***

CÂNTĂRI DIN SLUJBA SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE (Video/22 aprilie 2024)

***

LA LAUDE

Stihiră pe 4, glasul al 2-lea

Mucenice a lui Hristos, purtătorule de chinuri, pe cei ce sunt în feluri de nevoi mântuiește-i cu rugăciunile tale, de toată primejdia izbăvindu-i/ alungând cumplită mâhnirea cea stricătoare de suflet, și har și milă nouă cerându-ne/ ca prin rugăciunile tale mântuindu-ne, bucurându-ne  să cinstim toți cinstite vitejiile tale, Gheorghie.

***

LA LAUDE

Stihiră pe 4, glasul al 2-lea

Sămânța Cuvântului cea semănată în curat sufletul tău, lucrând-o cu deadinsul, aceasta o ai înmulțit cu durerile chinuirii, și înțelepțește fiind pus în cereștile jitnițe, ai aflat nestricată desfătare, de care acum săturându-te Fericite cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, pe cei ce te laudă pe tine, mântuiește-i. Continuă să citești

PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ (II) [Video]

PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ (II)

Schitul „Sfântul Gheorghe”, Cloşca, jud. Constanța; 2 nov. 2020

Continuă să citești

PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ (Video)

PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ

Protosinghel Leontie – Schitul „Sfântul Gheorghe”, Cloşca; 30 octombrie 2020

Continuă să citești

PARACLISUL SFINȚILOR NOU-ARĂTAȚILOR MUCENICI RAFAIL, NICOLAE ŞI IRINA DIN MITILINI (Video)

PARACLISUL SFINȚILOR NOU-ARĂTAȚILOR MUCENICI RAFAIL, NICOLAE ŞI IRINA DIN MITILINI (Video)

Schitul „Sfântul Gheorghe”, Cloşca, jud. Constanța; 6 noiembrie 2020

Continuă să citești

SFÂNTUL SERAFIM DE VÂRIȚA (X) – Viața. Mărturii. Minuni. Cuvinte de folos (Audio)

Sfântul Serafim de Vârița (X) – Viața. Mărturii. Minuni. Cuvinte de folos; Lectură: Protosinghel Leontie

Continuă să citești

AXION, glas V, după „Braţele părinteşti”

SCHITUL SFÂNTUL GHEORGHE, CLOŞCA – 12 februarie 2017
AXION, glas V, după „Braţele părinteşti”- IN DUMINICA FIULUI RISIPITOR

Continuă să citești

BRAŢELE PĂRINTEŞTI, glas 5

SCHITUL SFÂNTUL GHEORGHE, CLOŞCA – 12 februarie 2017
BRAŢELE PĂRINTEŞTI, glas 5 – IN DUMINICA FIULUI RISIPITOR03

Continuă să citești