Arhive categorie: Catedrala Neamului

APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA ZILEI (Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35)

Ap-PAvel.jpg

Ap. I Corinteni 9, 2-12

Fraţilor, voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este: N-avem, oare, dreptul să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, şi Legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: «Să nu legi gura boului care treieră». Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, trebuie să treiere cu nădejdea că va avea parte de roade». Dacă noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.

loveofjesuschris

Ev. Matei 18, 23-35

Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia lui și copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Stăpâne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot! Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora o sută de dinari. Și, punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti! Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă fiecare dintre voi nu va ierta greșelile fratelui său, din toată inima.

30 nov 2018: PREAFERICITUL PATRIARH TEOFIL AL III-LEA AL IERUSALIMULUI ŞI PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL AL ROMÂNIEI AU OFICIAT SFÂNTA LITURGHIE LA PRIMUL HRAM AL CATEDRALEI NAȚIONALE (Video)

Sursa: basilica.ro

(Foto: captura video)

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului și Preafericitul Părinte Daniel al României au concelebrat vineri Sfânta Liturghie la hramul secundar al Catedralei Naționale, dedicat Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul Românilor.

Alături de cei doi patriarhi s-au aflat mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care au slujit la această premieră istorică.

* * *

Cuvântul Patriarhului Ierusalimului la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei

* * * 

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a dat citire actului solemn comemorativ semnat de toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

În cadrul documentului se face referire la Centenarul Marii Uniri, precum şi la contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea evenimentului din 1918.

De asemenea, în document sunt prezentate urmările pozitive pentru noul stat român, pentru Biserica Ortodoxă Română şi sunt evidenţiaţi făuritorii Marii Uniri.

Sursa: basilica.ro 

Foto: captura video

LIVE: SLUJBA DE SFINȚIRE A CATEDRALEI NAȚIONALE

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepicopul Constantinopolului, Noii Rome și Patriarh Ecumenic și Preafericitul Părinte Daniel, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române oficiază în aceste momente slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Continuă să citești

23 nov 2018: Înaltpreasfințitul Hrisostom de Patra a adresat un cuvânt de mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul venirii sale în România

Foto credit: Mircea Florescu/ Basilica.ro

Sanctitatea Voastră,

Preafericirea Voastră,

Cu multă bucurie și dragoste ne aflăm astăzi în acest loc binecuvântat. Tot aici ne-am aflat și în anul 2011, aducând împreună cu noi moaștele Sfântului Apostol AndreiOcrotitorul României, în perioada când lucrările la Catedrala Naționalăse aflau la început.

Îmi aduc aminte de frumoasa primire pe care ați organizat-o cu ocazia sosirii în România, la București, a sfintelor moaște ale Sfântului Apostol Andrei, de minunata procesiune, de Sfânta Liturghie, precum și de miile de credincioși care s-au închinat cu evlavie la cinstitele moaște.

Atunci, Preafericirea Voastră, ați spus că ne veți invita în România cu ocazia sfințirii Catedralei Naționale, pentru a aduce, din nou, în binecuvântata capitală a României, capul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

După cum cunoașteți, orașul nostru, Patra, se pregătește pentru a-și cinsti ocrotitorul, drept pentru care, cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei trebuie să fie acolo.

Pentru bucuria Sfintei Biserici a României și urmare aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, am adus racla din argint în care este păstrată mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, raclă păstrată în interiorul mormântului Sfântului Apostol, în biserica veche din Patra.

Mulțumim, Preafericirea Voastră, pentru această minunată ocazie de a ne afla în această zi împreună cu Preafericirea Voastră. Cunosc foarte bine evlavia poporului român pentru Sfântul Apostol Andrei, lucru care mă emoționează profund.

Continuă să citești

23 nov 2018: CUVÂNTUL SANCTITĂȚII SALE PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU, ROSTIT LA PRIMIREA ÎN CATEDRALA PATRIARHALĂ DIN BUCUREŞTI

Foto Credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iubit frate în Domnul și împreună slujitor,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Preacucernici părinți și diaconi,

Stimați Reprezentanți ai Statului,

Binecuvântați fii ai Bisericii!

Din toată inima şi din tot sufletul, înălțăm rugăciuni de laudă  şi de preaslăvire către Preasfântul Dumnezeu Cel în Preasfânta Treime lăudat, care ne-a învrednicit încă o dată să venim în această țară binecuvântată a României, la invitația Preafericirii Voastre, pentru a participa la această mare bucurie a sfințirii Catedralei Naționale din București.

Mulțumim anticipat, Preafericite Părinte Daniel, întrucât, încă din zilele când am prezidat împreună Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, în luna iunie, a anului 2016, în Creta, ați invitat pe Smerenia Noastră, la acest moment mare și istoric al Bisericii Ortodoxe Române și al întregului popor român.

De menționat, iubiți frați, faptul că această contribuție a Preafericirii Sale la succesul Sinodului nostru a fost  cu adevărat importantă, nu doar datorită pregătirii bogate dogmatice și teologice, mulțumită căreia a putut să aducă o contribuţie substanțială privind anumite subiecte importante și delicate, ci şi datorită orizontului larg pe care îl are și caracterului său conciliant și irenic. Acestea au fost apreciate foarte mult de către toți frații noștri arhierei sinodali, de către Întâistătători și de către ceilalți.

Ne folosim de acest prilej ca să-l felicităm călduros și să-i mulțumim în mod public încă o dată.

Invocăm de sus rugăciunile Sfântului Împărat și Întocmai cu Apostolii Constantin, părintele romanității și întemeietorul Noii Rome, și a Maicii sale Elena, sub al căror Sfânt Acoperământ ne aflăm, dar și al Sfântului Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorul Bucureștilor, ale căror sfinte moaște le avem în mijlocul nostru şi spunem din inimă după cum ne învață psalmistul Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună!  (Psalmul 133, 1). Continuă să citești

23 nov 2018: Cuvântul de bun venit al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la primirea delegațiilor străine în Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împărați Constantin şi Elena”

Foto Credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

Sanctitatea Voastră Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic,

Înaltpreasfinţia Voastră Hrisostom, Mitropolit de Patra,

În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi români, cu deosebit respect şi cu dragoste fraternă în Hristos, vă adresăm un călduros Bine aţi venit! în România!

Între anii 1993 şi 2010, Sanctitatea Voastră aţi făcut nouă vizite frăţeşti la Biserica noastră, aceasta de acum fiind cea de a zecea vizită în România.

Prin aceasta, este evidenţiată legătura spirituală dintre Patriarhia Ecumenică, Biserică-Mamă şi Biserica Ortodoxă Română, Biserică-Fiică, devenită, prin Tomosul sinodal şi patriarhal de recunoaştere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din data de 25 aprilie 1885, soră întru Hristos şi împreună slujitoare în proclamarea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu şi în îndrumarea credincioşilor pe calea mântuirii.

Principalul motiv al vizitei Sanctităţii Voastre anul acesta este sfinţirea altarului noii Catedrale Patriarhale, care, la început, după dobândirea independenţei României (1877-1878), a fost numită Catedrala Mântuirii Neamului, iar acum o numim şi Catedrala Naţională. Continuă să citești

23 nov 2018: Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală (Video)

Foto Credit: Mircea Florescu / basilica.ro

Ediție specială: Ceremonia de primire a Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei.Zilele sfințirii Catedralei Naționale – Eveniment istoric in Anul Centenar #LIVE-Via TRINITAS TV

Posted by Agenția de știri Basilica on Friday, November 23, 2018

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost întâmpinat vineri de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală.  

Clopotele din Dealul Patriarhiei au anunțat vineri, în jurul prânzului, un eveniment important pentru Ortodoxia românească: delegația Patriarhiei Ecumenice condusă de Sanctitatea Sa Bartolomeu și delegația Mitropoliei de Patra, care a adus mâna Sfântului Andrei, au ajuns la Catedrala Patriarhală.

Cele două delegații au fost întâmpinate de Părintele Patriarh Daniel în lăcașul de cult ce datează din timpul Mitropolitului Ștefan al Țării Românești, fiind sfințit în 1658.

Imediat după sosirea delegaţiilor, în Catedrala Patriarhală istorică a fost oficiată un Polihroniu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic Tronos al Catedralei patriarhale, dirijat de Arhid. Mihail Bucă.

În Catedrală au fost prezenţi mai mulţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, dar şi membrii permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial Bucureşti. Continuă să citești

Interviu cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: „Nu din cauza construirii Catedralei Mântuirii Neamului nu se construiesc spitale, școli și autostrăzi”

vasile_banescu-1

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită  în data de 30 noiembrie 2018, anul în care România va sărbători Centenarul. Într-un interviu pentru Jurnalistii.ro, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a precizat că lucrările se află în grafic întrucât se lucrează la foc automat, în trei schimburi. Mai exact, peste 80% din volumul lucrărilor este finalizat și, în prezent, se lucrează la nivelul de la care începe construirea viitoarelor turle, ajungându-se la cota 62 de metri. Catedrala Națională nu va fi o construcție megalomanică, așa cum s-a speculat, pentru că, potrivit lui Vasile Bănescu, nu frizează niciun exces arhitectonic, iar „rațiunea fondatoare a construiriiCatedralei Naționale este cinstirea tuturor eroilor români din toate timpurile, inclusiv a celor de astăzi, soldați români ajunși pe fronturile de luptă unde România are angajamente militare”. În cadrul interviului, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei le-a dat replica românilor care au votat viitoarea catedrală drept cel mai relevant kitsch, ne-a povestit despre cum a luat naștere ideea construirii unui astfel de edificiu și a explicat de ce construirea Catedralei Mântuirii Neamuluinu poate fi o „piedică” în calea construirii de spitale, școli și autostrăzi.

Jurnalistii.ro: Catedrala Mântuirii Neamului Românesc a fost desemnată de peste 10.000 de votanţi cel mai relevant kitsch românesc, în cadrul unui concurs organizat de Muzeul Kitsch-ului din România, în perioada 15-31 iulie. De ce credeți că românii au o aversiune atât de mare față de un edificiu care nici măcar nu este finalizat?

Vasile Bănescu: În primul rând, din ignoranță. A vorbi despre actuala Catedrală a Mântuirii Neamului, care se află într-un stadiu foarte avansat de construcție, ca despre un kitsch, trădează în primul rând o crasă superficialitate și necunoaștere a subiectului. Această Catedrală încă nu a prins conturul final. Poți să te pronunți în legătură cu arhitectura unui edificiu doar după ce acesta este finalizat, atunci când îl poți privi și aprecia în ansamblu. Așadar, cei care s-au grăbit să numească kitsch această construcție, care va fi una edificatoare ca simbol al demnității și identității naționale, au comis o mare eroare. Onest este să ne aplecăm atent asupra unui proiect pe care dorim să-l evaluam, să-l cercetăm riguros din mai multe puncte de vedere și doar ulterior să extragem o concluzie. Ideal este să ne pronunțăm în cunoștință de cauză, nu invers. Continuă să citești