Arhive categorii: Urari

URAREA NOASTRĂ DE ANUL NOU – 2020

Domnul, Cel ce a creat timpul, îl umple, îl sfințește și îl transcende, să ne dăruiască tuturor Veșnicia cea atotfericită încă de aici, de pe pământ – ca pregustare -, în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și „mai adevărat” în Împărăția Preasfintei Treimi pe care o cerem de fiecare dată când rostim „Tatăl nostru” („vie Împărăția Ta”), iar noul an civil 2020 să fie pentru noi toți anul întoarcerii noastre la Dumnezeu și al întoarcerii lui Dumnezeu către noi! La mulți ani întru luminoasă pocăință aducătoare de mântuire!

Protosinghel Leontie și frații mei cei întru Hristos

Mesajul ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Praznicul Nașterii Domnului, 2018 (Video)

Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului a ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului (2018): Nașterea cea după trup a lui Hristos – înălțarea omului în iubirea Sfintei Treimi

Nașterea cea după trup a lui Hristos – înălțarea omului în iubirea Sfintei Treimi

Iubitului cler, cuviosului cin monahal şi poporului lui Dumnezeu

din întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului,

Har, pace şi bucurie, iar de la Noi,

arhierească binecuvântare

Iubiţi fii duhovnicești,

Cu adevărat mare este taina creștinătății: Dumnezeu S-a arătat în trup (I Tim 3, 16). Cuvintele Sfântului Apostol Pavel își arată bogăția spirituală și deplina semnificație prin Nașterea cea după trup a Cuvântului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Intrarea în umanitate a Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Sfânta Fecioară Maria, care a venit „la plinirea vremii” (Gal. 4, 4), Unul din Sfânta Treime, oferă din iubire neamului omenesc, cel mai mare dar ce stă la temelia mântuirii noastre.

Prin nașterea Fiului din Fecioară, Unul din Sfânta Treime devine frate al întregii umanități după har, iar smerenia Sa zguduie din temelii cerul și pământul. Astăzi Fiul, cel Unul Născut din Tatăl mai înainte de veci, ia trup omenesc făcându-Se întru toate asemenea nouă, afară de păcat, ca mai apoi să ridice firea noastră până în sânul Sfintei Treimi. Continuă să citești

IPS TEODOSIE ANIVERSEAZĂ PRIMIREA ARHIERIEI

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, aniversează luni, 3 aprilie 2017, primirea arhieriei. Cu această ocazie, Patriarhul Bisericii noastre i-a adresat Înaltpreasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

IPS Teodosie Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon.

A urmat şcoala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1971-1976) şi Institutul Teologic Universitar din Bucu­reşti (1976-1980), cu licenţă în Teologie. Cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică, la acelaşi Institut (1977-1981) şi la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992-1 aprilie 1993); în para­lel, a îndeplinit mai multe încredinţări: cântăreţ bisericesc la mănăstirea Antim din Bucureşti (noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secţia Practică, Facultatea de Teologie din Bucureşti (din 1 octombrie 1986).

A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) şi tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultă­ţii de Teologie din Bucureşti, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost şi hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit; la 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul Snagoveanul şi hirotonit arhiereu la 3 apri­lie 1994; în iulie 1999 a obţinut titlul de doctor în Teologie al Facultăţii de Teolo­gie Ortodoxă din Bucureşti, cu teza: Car­tea Psalmilor şi importanţa ei pentru viaţa pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).

La Bucureşti a desfăşurat o impresionantă activitate în toate dome­niile vieţii bisericeşti, ceea ce a făcut ca, în 21 februarie 2001, Colegiul Electoral Bisericesc să-l aleagă în istoricul scaun arhiepiscopal de la Tomis (Constanţa); s-a implicat în activitatea pastoral-misionară şi de asistenţă socială la Bucureşti şi Con­stanţa; a reactivat mănăstiri şi schituri, a înfiinţat aşezăminte monahale; s-a impli­cat în înfiinţarea unei Şcoli de cântăreţi bisericeşti la Seminarul Teologic din Bucu­reşti, a trei noi seminarii teologice mona­hale la mănăstirile Căldăruşani, Cernica şi Pasărea, şi a unui seminar în Giurgiu; a înfiinţat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti Gherontie Nicolau, amândouă în Con­stanţa; supraveghează procesul de învă­ţământ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanţa ca profesor şi, o vreme, şi ca decan; con­ducător de doctorat; a participat ca dele­gat al Bisericii noastre la activităţi pas­torale şi culturale în SUA şi în Europa.

A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, ce s-a concretizat în temeinice lucrări pre­cum: Cartea Psalmilor şi importanţa ei în viaţa pastoral-misionară a Bisericii (teză de doctorat publicată în 2001 şi 2008), Muzica Vechiului Testament (2001), Viaţa iudeilor oglindită în Psaltirea lui David (2001), Psaltirea cu explicaţii şi adnotări asupra termenilor biblici (2001), Psaltirea ilustrată (2002), Mărturii ale vieţii creş­tine dobrogene (2004), Mitropolia Tomisului (în colaborare cu Adrian Rădulescu, 2004); numeroase studii şi articole în dife­rite periodice bisericeşti; este membru în diferite asociaţii şi organizaţii bisericeşti, culturale şi sociale.

sursa, http://basilica.ro/ips-teodosie-aniverseaza-primirea-arhieriei/ 

PREDICA ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP TEODOSIE AL TOMISULUI LA ZIUA POMENIRII SFÂNTULUI SĂU OCROTITOR – CUVIOSUL TEODOSIE CHINOVIARHUL (11 ianuarie 2017)

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Preacuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Teodosie, Începătorul vieții de obște, ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și patronul duhovnicesc al succesorului legitim și canonic al Sfântului Apostol Andrei – cel întâi chemat și Ocrotitorul României -, al Arhipăstorului, Duhovnicului și Starețului Dobrogei apostolice, martirice și patristice, obștea Schitului „Sfântul Gheorghe – Cloșca” Îi urează Înaltpreasfinției Sale, Noului Chinoviarh al obștilor monahale din Dobrogea, care continuă tradiția monahală a Sfinților Cuvioși Ioan Casian, Gherman și Dionisie cel Smerit, mulți ani cu sănătate, pace și bucurie „nu din lumea aceasta”, senină și continuă biruință în Hristos Iisus, Cel răstignit și înviat, asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre netulburată păstorire a tuturor oițelor cuvântătoare încredințate, către pășunile cele pururea verzi și prea bogate ale Edenului celui duhovnicesc și către apa cea odihnitoare a Harului dumnezeiesc, ce curge spre Viața cea fără de ani!

Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop!

Protosinghel Leontie, împreună cu frații mei cei întru Hristos

 

URARE DE ANUL NOU

Eleovritissa, veselinduse de Invierea celui nascut al ei

Iubiți pelerini ai Schitului Sf. Gheorghe – Cloșca,

Iată-ne cu binecuvântarea Domnului în prima zi a Anului Nou civil – 2017!

Pentru noi, monahii, Anul Nou nu are nicio legătură cu bunurile pe care și le urează lumea. De aceea, acum, când simțim că cele 33 de case (locuite de cca 100 de suflete) din smeritul sat Cloșca, dar și voi, închinătorii Schitului Sf. Gheorghe din acest sat – locul pocăinței noastre,  așteptați un cuvânt de la noi, slujitorii voștri, ne aflăm într-o situație dificilă, în încercarea de a formula urări din inimile noastre, care să fie înțelese de inimile frățiilor voastre, mai ales că ieri, în ajun de An Nou, a trecut la Domnul un fiu al satului – robul lui Dumnezeu Andrei, în vârstă de 73 de ani. Dumnezeu să-l învrednicească de Împărăția cea fără de ani, căci a primit în inima și în trupul lui pe Împăratul cel fără de moarte, în chip euharistic, „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”.

Pentru noi, monahii, Anul Nou este, am zice, un an mai puțin din viață. Asta înseamnă că nu creștem, ci că scădem cu un an, apropiindu-ne tot mai mult de clipa în care Îl vom vedea pe Dumnezeu față către față (cf. I Cor. 13, 12). Propria noastră bucurie și măsură a timpului depind de legătura noastră cu Dumnezeu și de prezența Lui în viața noastră. 

Prin urmare, încheiem urarea noastră de bine către frățiile voastre, cu prilejul Noului An 2017, cu următoarea întâmplare, extrasă din omiliile Arhimandritului Emilianos Simonopetritul: 

„Cineva s-a dus la biserică să-L găsească pe Dumnezeu. A îngenuncheat plin de dorință și se ruga. Avea mare nevoie. Nu a simțit nicio pace, n-a înțeles nimic. S-a dus acasă, și noaptea, l-a înconjurat dintr-o dată o lumină imaterială, lumina Dumnezeirii. S-a schimbat, s-a luminat, s-a bucurat, a prăznuit, a înțeles că era Dumnezeu. A îngenuncheat, ca să I se închine și să-L roage, dar uitase ce voia să-L roage. Totul se schimbase înlăuntrul său. Totul devenise o prezență dumnezeiască. Tot așa să fie prezența lui Dumnezeu și în voi, și AȘA VĂ DORESC SĂ TRĂIȚI ANI MULȚI!”

Protosinghel Leontie împreună cu frații mei cei întru Hristos

FELICITARE LA PRAZNICUL NAȘTERII DOMNULUI – 2016

Eleovritissa, veselinduse de Invierea celui nascut al ei

Cu prilejul slăvitului praznic al Nașterii Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, obștea Schitului Sf. Gheorghe – Cloșca (Arhiepiscopia Tomisului), Vă urează mulți și binecuvântați ani, curgători spre viața veșnică, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, pace și sănătate trupească și sufletească, gânduri bune și fapte frumoase și tot binele din amândouă lumile, spre slava lui Dumnezeu Celui în Treime adorat și spre mântuirea sufletelor noastre!

Protosinghel Leontie împreună cu frații mei cei întru Hristos