Rugăciuni la Împărtăşanie a Sfântului Simeon Noul Teolog

 

Rugăciune de taină prin care se cheamă Duhul Sfânt

Vino, lumina cea adevărată,

vino, viață veșnică,

vino, taină ascunsă,

vino, comoară nenumită,

vino, faptă negrăită,

vino, persoană neînțeleasă,

vino, veselie veșnică,

vino, lumina cea neînserată,

vino, nădejdea cea adevărată

a celor ce se vor mântui,

vino, ridicarea celor ce zac.

vino, învierea morților,

vino, Cel puternic,

Cel ce pururea face toate

și le preface și le preschimbă

numai cu voia!

Vino, cel cu totul nevăzut, neatins,

și nepipăit, vino Cel ce pururi rămâi

nemișcător, dar care în fiecare clipă

Te miști și vii la noi cei ce zăcem în iad,

Cel mai presus de toate cerurile,

vino, nume mult dorit și mult rostit

căci ne este cu totul cu neputință

să fie spus de noi ceea ce ești

sau să fie cunoscut de noi, cine sau cum ești.

Vino, bucurie veșnică,

vino, cunună neveștejită,

vino, porfiră a marelui Dumnezeu și Împăratul nostru,

vino, cingătoare bătută cu diamante și pietre scumpe,

vino, încălțare neapropiată.

vino, hlamidă împărătească,

cu adevărat dreapta împărătească!

Vino, Cel de care a însetat și însetează ticălosul meu suflet,

vino, Cel singur la cel singur,

fiindcă sunt singur, precum vezi!

Vino, Cel ce m-ai despărțit de toate

și m-ai făcut singuratic pe pământ,

vino, Cel ce Te-ai făcut întru mine dor,

și m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neapropiat!

Vino, suflarea mea și viața, vino, mângâierea smeritului meu suflet,

bucură-te bucuria și slava și neîncetată desfătarea mea!

 ***

Mulțumire

Mulțumesc Ție că Te-ai făcut un singur duh cu mine

neamestecat, neschimbat, fără de schimbare, Dumnezeu mai presus de toate

Și Însuți Tu Te-ai făcut tuturor toate pentru mine,

Hrană negrăită și necheltuită,

vărsându-Se veșnic pe buzele sufletului meu

și izvorând în izvorul inimii mele,

haină fulgerând și arzând pe demoni,

curățire care prin nestricăcioase și sfinte lacrimi

mă speli pe mine

a Căruia venire se dăruiește

celor cărora li Te arăți.

Îți mulțumesc Ție că îmi ești lumină neînserată

și soare neapus,

neavând unde să Te ascunzi, Tu, Cel ce umpli de slava Ta toate.

Căci niciodată nu Te-ai ascuns de cineva,

Ci noi pururea ne ascundem de Tine, nevoind să venim la Tine.

Căci unde Te vei și ascunde Cel ce nu ai nicăieri loc de odihnă?

Sau pentru ce Te-ai ascunde, Tu, Cel ce niciodată nu Te-ai scârbit de cineva

nici nu Te-ai întors de la cineva?

Acum, așadar, sălășluiește Stăpâne întru mine și locuiește și rămâi neîncetat, nedespărțit, până la sfârșit întru mine, robul Tău, ca și eu să mă aflu la ieșirea mea și după ieșirea mea, întru Tine, Bunule, și să împărățesc împreună cu Tine, Dumnezeu, Cel mai presus de toate!

***

Rămâi, Stăpâne, și nu mă lăsa pe mine singur,

ca să nu vină vrăjmașii mei, cei ce caută pururea să înghită

sufletul meu, ci, găsindu-Te pe Tine locuind în mine

să fugă cu tot dinadinsul și să nu poată nimic împotriva mea văzându-Te pe Tine,

Cel mai puternic decât toate stând înlăuntrul casei smeritului meu suflet.

Da, Stăpâne, cum Ți-ai adus aminte de mine când eram în lume

și pe mine, necunoscătorul, Tu Însuți m-ai ales

și m-ai despărțit de lume

și m-ai pus pe mine înaintea feței Tale,

la fel și acum, stând înlăuntrul meu pururea

și păzește-mă neclintit prin sălășluirea ta,

pentru ca văzându-Te neîncetat eu, cel mort,

să trăiesc, și avându-Te pe Tine, eu, săracul

pururea să mă îmbogățesc  și atunci voi mai bogat

decât toți împărații, mâncându-Te pe Tine și bându-Te și în fiecare clipă

îmbrăcându-mă cu Tine, ca să trăiesc și să mă desfătez cu bunătăți negrăite,

că Tu ești tot binele și toată slava și toată desfătarea

și Ție se cuvine slava, Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoare Treimi,

cinstită întru Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cunoscută, închinată și slujită de toți credincioșii acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *