Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Înălţării Sfintei Cruci

Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Înălţării Sfintei Cruci

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 2-lea:

Cu crucea cea de viaţă făcătoare a bunătăţii Tale, Doamne, pe care ne-ai dat-o nouă nevrednicilor spre mântuire, milostiveşte-Te, Stăpâne şi mântuieşte pe poporul cel dreptcredincios şi ţara aceasta. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.
 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, Te rog, în adâncul nepătimirii înneacă-i, că Ţie, ca într-o alăută, în omorârea trupului, să-Ţi cântăm cântare de biruinţă.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Bucură-te, cerule şi pământule, veseleşte-te, căci Preasfânta Cruce merge înainte, sfinţindu-ne cu darul, pe noi cei ce o cinstim ca pe un izvor de sfinţenie şi ca pe o pricină a îndumnezeirii tuturor.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

A umbla cu bună creştinătate pe cărarea cea cerească, întăreşte-ne, Preasfântă Cruce, pe noi cei ce cu credinţă ne închinăm ţie; ca îndepărtându-ne de prăpastiile celor potrivnici, să ne facem părtaşi Dumnezeieştii Măriri.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cunoscuţi Ziditorului prin tine făcându-ne, Preacinstită Cruce, cu inima şi cu sufletul ne închinăm ţie întotdeauna, văzându-te pusă înaintea noastră; şi cu mintea ne luminăm, mărind pe Cuvântul Cel a toate Pricinuitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cetatea lui Dumnezeu, Împăratul tuturor, Cămara Cea Cinstită şi de Dumnezeu Primitoare, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, păzeşte moştenirea ta, care pururea bine te laudă pe tine şi cu credinţă cinsteşte naşterea ta 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Pe tine, ceea ce eşti mărirea lui Hristos, cu credinţă te mărim, Prealăudată Cruce a Domnului, preamărindu-ne şi luminându-ne cu cinstita ta sărutare.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Întru veselie apropiindu-ne, credincioşii ne adăpăm ca dintr-un izvor curat cu apele Crucii cele pururea vii şi mântuire câştigând, pe Dumnezeu să-L lăudăm.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Iisus, Viaţa tuturor, fiind spânzurat pe Lemnul Crucii, a fost omorât; pe care acum, cu credinţă sărutând-o, ne izbăvim de patimile cele aducătoare de moarte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Goneşte întunericul sufletu lui meu, arătându-te, Fecioară; rupe, Preacurată, lanţurile păcatului şi mă izbăveşte, Ceea ce ai născut pe Cel Cu totul Îndurat. 

Cântarea a 4-a

Irmosul: Milostive, pentru dragostea Chipului Tău, ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, Iubitorule de oameni, Tăria mea şi Lauda.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

În chipul soarelui fiind văzută Crucea Domnului, este închinată de noi, cei credincioşi; pe care, sărutând-o, ne luminăm sufletele.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Domnul Dumnezeu în Trup S-a arătat şi pe lemn S-a Înălţat, luminând de-a pururea pe cei ce se închină Lui, din nevoi mântuindu-i.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Curăţire şi iertare de greşeli, Cuvinte al lui Dumnezeu, dăruieşte nouă celor ce cu credinţă ne închinăm Cinstitei Crucii Tale, celei puse astăzi înaintea noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nedespărţindu-se de Sânurile Părinteşti Cuvântul, s-a culcat în sânurile tale, Fecioară, ca un Prunc, vrând să mă înnoiască pe mine cel supus stricăciunii. 

Cântarea a 5-a

Irmosul: Luminarea Ta, Doamne, trimite-o nouă şi din negura greşelilor scoate-ne pe noi, Bunule, pacea Ta dăruindu-ne.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Întăreşte-ne împotriva patimilor celor aducătoare de stricăciune pe noi cei ce te cinstim pe tine şi te sărutăm, Cinstită Cruce; ceea ce eşti Preasfinţitul Semn al Sfintei Patimi.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Luminaţi fiind astăzi la inimi şi la suflete, la săvârşirea bunătăţilor să ne sârguim credincioşii şi sfinţitului şi Dumnezeiescului Lemn al Sfinte Cruci să ne închinăm.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Apele din Mera le-a îndulcit mai înainte Moise prin lemn, care pe tine te închipuia, Preacinstită Cruce, care ne-ai izvorât nouă dulceaţa mântuirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pentru noi roagă-te lui Hristos, Celui Ce din curat sângele tău, Preasfântă Fecioară, cu Trup materialnic s-a îmbrăcat şi pe oameni i-a mântuit. 

Cântarea a 6-a

Irmosul: Venit-am întru adâncurile mării şi m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele celor multe; ci ca un Dumnezeu scoate din adânc viaţa mea, Mult Milostive.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Fiind spânzurat de bunăvoie pe tine, o, Preacinstită Cruce, Ziditorul a fost împuns în coastă, din care, sânge şi apă izvorând, pe noi, cei ce cu credinţă te sărutăm, iarăşi ne-a zidit.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

O, Preacinstită Cruce, Lemnul Domnului cel de viaţă dătător, izvorule al nemuririi, mântuirea a toată lumea, mântuieşte-ne pe noi cei ce te sărutăm ca pe o păzitoare şi mântuitoare a noastră a tuturor.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Armă nebiruită ai fost dăruită nouă celor ce cu evlavie ne închinăm ţie, Dumnezeiască Cruce şi prin tine risipim toate sfaturile celor potrivnici.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică Sfinţită Celui Ce locuieşte întru sfinţi, te-ai făcut de Dumnezeu Născătoare. Pentru aceasta, pe noi, cei ce te lăudăm cu credinţă, ne sfinţeşti Maică Fecioară.

 

CONDACUL Înainteprăznuirii

Ca un cer mult luminos s-a arătat Biserica, luminând pe toţi credincioşii, întru care stând strigăm: această Biserică întăreşte-o, Doamne.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Cei trei tineri în Babilon, porunca tiranului nebunie socotind-o, în mijlocul văpăii au cântat: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Întru binecuvântările fiilor, Patriarhul Iacov mai înainte pe tine te-a însemnat, Cinstită Cruce; dar noi, acum, ţie închinându-ne, totdeauna primim luminare.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu toiagul cruciş lovind marea, Dumnezeiescul Moise de demult pe tine te-a închipuit, Preasfântă Cruce a Domnului; iar noi acum ţie închinându-ne, marea patimilor cea cumplită, neudată o trecem.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu gura şi cu inima, Preacinstită Cruce, pe tine acum sărutându-te câştigăm sfinţire, sănătate şi mântuire întotdeauna sufletului şi trupului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Binecuvântată, roagă-te pentru noi cei ce ne rugăm ţie; că întru tine nădăjduim toţi şi către tine grăim: Stăpână, nu trece cu vederea turma ta. 

Cântarea a 8-a

Irmosul: Mântuitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi învăţat să cânte: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Armei celei de mântuire şi nebiruite, ajutorului cel pururea gata al credincioşilor şi folosinţei celei tari, Crucii Domnului, celei ce este acum pusă înaintea tuturor, să ne închinăm.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sus pe lemn spânzurând Moise de demult şarpele de-a curmezişul, precum scrie, pe tine te-a însemnat, Preacinstită Cruce; prin care ne vindecăm de înşelăciunea şerpilor celor înţelegători.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Luminarea sufletelor noastre eşti, dătătoare de lumină, Sfântă Cruce Preacinstită; căreia închinându-ne, pe începătoriile şi puterile întunericului le surpăm cu Dumnezeiască puterea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cea Curată şi Fecioară să o cinstim, că mai presus de fire a Născut pe Cuvântul Cel fără de început şi Nezidit, spre mântuirea noastră, cântând: Binecuvântăm, Fecioară, naşterea ta. 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Naşterea ta nestricată s-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieşit. Că S-a arătat purtător de Trup pe pământ şi cu oamenii a vieţuit. Pentru aceasta, pe tine, de Dumnezeu Născătoare, toţi te mărim.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Hristos, pe tine fiind spânzurat, lumea cea căzută în adâncul pierzării a ridicat-o, o, Preasfântă Cruce a Domnului. Pentru aceasta acum cu dragoste ne închinăm ţie, te cinstim şi te mărim.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sufletele şi inimile să ne curăţim, cu îndeletnicirea faptelor celor bune şi văzând pus înainte Lemnul Crucii cel de mântuire, cu credinţă şi cu dragoste Dumnezeieşte cugetând, să ne închinăm ei.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Ca un soare luminezi cu razele tale pe cei din întuneric şi pe demoni îi arzi, Preaîmpodobită Cruce! Pentru aceasta, grăim: luminează pe toţi cei ce cu credinţă se închină ţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce eşti Locaş Luminii, luminează cu Dumnezeiască Lumină întunericul patimilor mele şi risipeşte noaptea cea preaadâncă a dulceţilor, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare. 

SEDELNA, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină…

Cu credinţă săvârşim luminată înnoirea Casei tale, Binecuvântată, Curată Fecioară, Prealăudată; bucurându-ne cu nădejdea în tine, de Dumnezeu Născătoare, ne rugăm ţie să te rogi neîncetat Mântuitorului, Celui Ce S-a Întrupat din tine, să mântuiască sufletele noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *