APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA ZILEI (11 august 2015)

SAINT_PAUL

II Corinteni 2, 14-17; 3, 3

14.Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face purureabiruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţeiSale! 

15. Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos întrecei ce se mântuiesc şi între cei ce pier
 
16. Unora, adică, mireasmă a morţii spre moarte, iar altora mireasmăa vieţii spre viaţă. Şi pentru acestea, cine e destoinic? 
17. Căci nu suntem ca cei mulţi, care strică cuvântul lui Dumnezeu,ci grăim ca din curăţia inimii, ca de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu,în Hristos. 

Capitolul III

1. Au doară începem iarăşi să spunem cine suntem? Sau nu cumva avemnevoie – cum au unii – de scrisori de laudă către voi sau de la voi? 
2. Scrisoarea noastră sunteţi voi, scrisă în inimile noastre, cunoscutăşi citită de toţi oamenii, 
3. Arătându-vă că sunteţi scrisoare a lui Hristos, slujită de noi,scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table depiatră, ci pe tablele de carne ale inimii. 

 

EIKONES-XRISTOS-01

Matei XXIII, 23-28

23. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuialădin izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele aleLegii: judecata, mila şi credinţa
pe acestea trebuia să le faceţi şi peacelea să nu le lăsaţi 
24. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! 
25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţipartea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline derăpire şi de lăcomie. 
26. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului,ca să fie curată şi cea din afară. 
27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cumormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntruînsă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia. 
28. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntruînsă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *