22 octombrie: Acatistul Sfântului Kukșa din Odessa

Condacul 1

Alesule făcător de minuni și preaslăvite mărturisitor al lui Hristos, pentru noi pururea rugător, preacuvioase părinte Kukşa, slăvind pe Dumnezeu Cel ce Te-a proslăvit pe tine, cântare de laudă îți aducem ție, noi nevrednicii. Iar tu, ca cel ce ai multă îndrăzneală către Domnul, de toate ispitele și necazurile slobozește-ne pe noi, cei ce-ți cântăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Icosul 1

Înger în trup, răstignit lumii viclene, te vedem pe tine, fericite Părinte Kukşa, căci sfinților mucenici te-ai asemănat care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari la război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. De aceea, îți cântăm cu evlavie:
Bucură-te, ales să fii sfeșnicul plaiurilor noastre;
Bucură-te, că prin nevoințele și minunile tale ai întărit credința ortodoxă;
Bucură-te, că pe aceasta ai mărturisit-o până la sânge și cazne;
Bucură-te, bun următor vieților marilor sfinți ai Rusiei;
Bucură-te, ca în vremea tulbure și împotriva lui Dumnezeu luptătoare, te-ai arătat ca un diamant neclintit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de daruri negrăite;
Bucură-te, al monahilor îndrumător și povățuitor plin de har;
Bucură-te, că ai învățat cu înțelepciune pe cei ce au venit la tine, să iubească binele;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 2

Văzând mama ta că ai fost ales de ceruri, că din tinerețe duh peste tine s-a pogorât, se bucura și slăvea în inima ei pe Dumnezeul Cel minunat întru sfinții Săi. Te-a binecuvântat icoana Maicii Domnului Kazanskaia să propășești îngusta și greaua viață monahală și te-a adus rod bineînmiresmat Domnului. De această icoană nicicând nu te despărțeai, astfel purtând binecuvântarea maicii tale pe căile vieții și cu umilință cântând Domnului: Aliluia!

Icosul 2

Agonisind conștiință luminată de la Atotmilostivul Mântuitor, toate frumusețile lumii acesteia din tinerețile tale le-ai urât, luând crucea și urmând lui Hristos. Venind în pelerinaj în sfântul oraș Ierusalim și sărutând locul pe care a pătimit Domnul, ai făgăduit să porți crucea în cinul monahicesc. Lăudând a ta bunăvoire îți cântăm ție:
Bucură-te, că ai primit binecuvântarea sfintei cetăți;
Bucură-te , că de Ierusalimul cel ceresc cu sufletul te-ai lipit;
Bucură-te, că de semne cerești în acest pelerinaj te-ai învrednicit;
Bucură-te, că apa Siloamului în care ca prin minune primul ai intrat, ți s-a făcut baie nașterii de-a doua spre îmbrăcăminte de nestricăciune;
Bucură-te, că prin aceasta ai fost însemnat că vei crește multe roade duhovnicești;
Bucură-te, că la Mormântul Domnului uleiul din candelă peste tine s-a revărsat pe neașteptate;
Bucură-te, că de la acest untdelemn mulți oameni atingându-se de tine s-au miruit;
Bucură-te, că prin această minune ai fost semn al harului nesecat ce se va dărui prin tine celor drepți;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 3

Puterea Celui de Sus te-a hărăzit, fericite, când în pământul Maicii Domnului, pe sfântul munte Athos te-ai făcut locuitor, ca să te arăți adevărat ascultător Egumenei tuturor mănăstirilor, preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu; ai cunoscut nevoințele ascezei, crescând pe scara faptelor bune și neîncetat strigând Întemeietorului ascezei, Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Având adevărată grijă de mântuirea sufletului, te-ai lepădat de propria voință, ca să faci ascultare sfinților părinți athoniți, și să capeți cugetare întru Hristos. Pentru aceasta ți-a trimis Dumnezeu un avva iscusit și nemincinos, anume pe pustnicul Melchisedec și sub a lui oblăduire ai crescut din putere în putere pe scara virtuților, învrednicindu-te a fi tuns în monahism. Minunându-ne de atâta stăruință, cu umilință strigăm:
Bucură-te, lauda sfântului munte Athos;
Bucură-te, al Egumenei tuturor mănăstirilor nevoitor preaiubit;
Bucură-te, al cuvioșilor părinți athoniți ucenic și următor;
Bucură-te, al nevoințelor lor sârguincios oglinditor;
Bucură-te, că ai dus lupta nevăzută împotriva duhurilor răutății;
Bucură-te, că ai fost dăruit cu rugăciunea minții;
Bucură-te, că începătorului monahismului rusesc, Cuviosului Antonie te-ai asemănat;
Bucură-te, că ai adus blagoslovenia athonită la Kiev;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 4

Vifor de ispite cumplite a pornit dușmanul neamului omenesc, ca să semene ranchiuna în Sfântul Munte și să te scoată pe tine din Athos. Iar tu precuvioase, cu smerenie ai răbdat această prigoană și venind în orașul cel ales de Dumnezeu, te-ai sălășluit în lavra sfinților Antonie și Teodosie din Kiev, ca împreună cu sfinții, prezenți aici prin sfintele lor moaște, să cânți cântarea Preasfintei Treimi: Aliluia.

Icosul 4

Auzit-au, părinte prealăudate, călugarii din Lavra Pecerska despre viața ta cea bineplăcută lui Dumnezeu și văzând statornicia ta întru credință, se minunau de atâta năzuință către desăvârșirea ta, vrând ei a-ți urma întru toate. Însă atunci când diavolul a împrăștiat neghinele eresurilor în sânul Bisericii, te-ai arătat din nou stâlp al curățeniei Ortodoxiei, părinte, căci și pe frați întărindu-i mereu auzi acestea:
Bucură-te, luminător al credinței ortodoxe;
Bucură-te, râvnitor al predaniilor părintești;
Bucură-te, stâlp de foc care arăți calea mântuirii în mijlocul întunericului ateismului;
Bucură-te, că în vremea înmulțirii pierzătoare a eresurilor ai înduplecat prin rugăciune pe frații întru credință;
Bucură-te, că ai arătat tuturor exemplul de adevărată închinare Dumnezeului Celui viu;
Bucură-te, cel ce ai stins cu roua mărturisirii tale cuptorul cel preaîncins al luptei împotriva lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci și celor din Lavra Pecerska te-ai asemănat, preacuviosule, mărturisitorule și mucenice Kukșa;
Bucură-te, căci și nevoințele cuvioșilor din Lavra Kievului ai moștenit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 5

Stea de Dumnezeu îndrumată în întunericul păcatelor omenești te-ai arștat, sfinte, luminând orașul și oamenii cu razele multor minuni. Așadar, și de proorocia ierarhului Serafim al Poltavei te-ai învrednicit, când acest stareț de Dumnezeu înțelepțit, binecuvântându-te cu arhierească blagoslovenie a zis: ”În aceste peșteri și ție ți s-a făcut lăcaș!”, dându-ți astfel de înțeles că Domnul te va preamări prin aflarea moaștelor tale cele neputrezite. Văzând noi acum împlinirea acestei prorociri, cu evlavie sărutăm sfintele tale moaște cântând: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-te nelegiuiții a fi râvnitor al dreptei credințe, s-au gândit să te nimicească, te-au dat chinurilor și în temniță te-au închis. Tu, însă, ca un mucenic tare, statornic ai rămas disprețuind năvălirile diavolești, privind către Dumnezeiescul Pătimitor și urmând îndelung-răbdării Sale. Pentru aceasta, te fericim așa:
Bucură-te, că ai mers pe urmele Domnului până la chinurile Golgotei;
Bucură-te, că prin mărturisire te-ai luminat;
Bucură-te, că de la luptătorii împotriva lui Dumnezeu multe chinuri ai suferit;
Bucură-te, că aceia către tâlhari și criminali ca pe un miel la lupi te-au aruncat;
Bucură-te, că pe aceștia ca pe niște fiare sălbatice prin smerenia ta i–ai îmblânzit;
Bucură-te, că geruri aspre și lihniri cumplite în taigaua Siberiei ai suferit;
Bucură-te, căci și ție, precum lui Ilie ți-a trimis Domnul printr-un corb hrană;
Bucură-te, că te-a izbăvit de boala grea pentru care urma să mori;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 6

De Dumnezeu purtatorule Parinte, propovaduitor al harului Dumnezeiesc te-ai aratat, blandule pastor, cand ai primit tainic de la episcopul Antonie, Sfintele Daruri, cele trimise tie intr-o legatura. Impartasindu-te cu evlavie cu acestea, n-ai uitat nici de fratii si surorile intru calugarie, acestia impreuna cu tine fiind intemnitati, i-ai spovedit pe ascuns si i-ai facut partasi ai Sfintelor si de viata facatoarelor ale lui Hristos Taine. A fost aceasta Trapeza precum Cina cea de taina a ucenicilor lui Hristos Dumnezeu, ca Pastele luminat in mijlocul intristarii, ca Cincizecimea ce a revarsat peste ei limbile de foc ale Duhului. Afland atita mila, inaltau calda multumire Dumnezeului si placutului Sau, candand: Aliluia!

Icosul 6

Lumina milostivirii a luminat peste tine Hristos Izbavitorul, cand in ziua Marelui Mucenic Gheorghe purtatorul de biruinta, ai fost eliberat din temnita intunecata; caci, desi vrajmasul vroia sa te doboare, ai ramas nebiruit. Trecand acestea la noi incercari ai fost supus parinte cuvioase, caci ai fost expulzat mai departe, ducand acolo lipsuri si nevoi, neavand unde sa-ti pleci capul. Pentru aceasta cantam tie:
Bucura-te, al dreptilor biblici urmatorule;
Bucura-te, ca ai urmat viata celor ce au pribegit in piei de oaie si in piei de capre;
Bucura-te, ca asemenea celor lipsiti, stramtorati si rau primiti ai fost;
Bucura-te, ca asemenea celor de care lumea nu era vrednica, ai ratacit in pustii, in pesteri si in crapaturile pamantului;
Bucura-te, ca si tie ca si acestora, marturisiti fiind prin credinta, ti s-a daruit fagaduinta;
Bucura-te, ca darul negrait al facerii de minuni a fost trimis tie de la Domnul spre inzestrare;
Bucura-te, ca Dumnezeu odihna ti-a gatit tie trimitandu-ti vaduva precum lui Ilie;
Bucura-te, ca si prin tine, ca prin Ilie, de mari binecuvantari se invredniceau casele care te primeau;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 7

Vrand Domnul Atotvazatorul sa te arate pe tine luminator plaiului acela, nu te-a ascuns, ci ca pe un sfesnic mare te-a asezat, din nou intorcandu-te in Lavra Kievului ca sa ajuti lumea. Oamenii dreptmaritori, ca pe o piatra pretioasa avandu-te, se bucurau nespus si inaltau cantarea de multumire Domnului: Aliluia!

Icosul 7

Creeatorul si Stapanul tuturor minunilor, noi minuni ne-a aratat prin tine, cucernice, ca pe toti cei ce veneau la tine din toate partile ii tamaduiai, pe indraciti de duhurile rele ii slobozeai, pe cele viitoare le prooroceai, bubele pacatelor vadite le faceai, tuturor daruind cele de folos spre mantuire. Crestinii fiind izbaviti prin tine de atitea necazuri, cu bucurie iti cantau:
Bucura-te, ca mare facator de minuni a aflat intru tine Sfanta Biserica;
Bucura-te, ca slava minunilor tale a rasarit peste tot pamintul;
Bucura-te, ca esti doctor al sufletelor si al trupurilor noastre;
Bucura-te, al pocaintei dreptule invatator;
Bucura-te, ca esti schivnic vazator cu duhul si plin de sfintenie;
Bucura-te, staret blajin si cumpatat;
Bucura-te, izgonitor neinfricosat al demonilor;
Bucura-te, ca dracii, nesuferind lumina chipului tau,
Bucura-te, ca dracii, nesuferind lumina chipului tau, departe de la tine fugeau;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 8

Pribegind si multe scarbe suferind, parinte fericite, ai implinit asupra-ti cuvintele apostolului, ca cei ce vor sa petreaca viata in buna credinta prigoniti vor fi. Asisjderea si pe tine, dusmanii Domnului care erau la putere, te-au izgonit din Lavra Pecerska, dar prin pronia Domnului, aceasta prigoana te-a adus in Lavra Poceaevului, ca si acolo sa luminezi prin trairea ta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Fratii Sfantului munte Poceaev te-au intalnit cu freamat de bucurie, vazand in tine un preot cinstit, infrumusetat cu nevointele calugaresti si cununi mucenicesti. De aceea te cinsteau cu astfel de cuvinte:
Bucura-te, ca de insasi Preacurata Nascatoarea de Dumnezeu, care a lasat pe acest munte urma talpii sale si icoana facatoare de minuni, ai fost primit;
Bucura-te, ca muntele acesta ca un al doilea Athos, pentru tine s-a facut;
Bucura-te, ca sfantului egumen Iov, al Lavrei din Poceaev, intru toate te-ai asemanat,
Bucura-te, ca asijderea lui ai luptat impotriva sciziunilor;
Bucura-te, ca pe cei orbiti de eresurile pierzatoare ii intorceai intru Una Adevarata Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca Biserica;
Bucura-te, ca la Dumnezeiasca Euharistie asemenea ingerilor, inconjurat de lumina, Domnului slujeai;
Bucura-te, ca si fiilor tai duhovnicesti ai daruit harul convorbirii in rugaciune cu Dumnezeu.
Bucura-te, asadar ca prin a lor fierbinte rugaciuni de boala cea grea si moartea grabnica ai fost izbavit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 9

Toata firea omeneasca s-a mirat de marea bunavointa a lui Dumnezeu asupra ta rugatorule fericite, caci pe Domnul Slavei Cel necuprins, pe care nici ingerilor a-L vedea nu este cu putinta, mereu Il vedeai cu ochii duhovnicesti atintind mintea la cele de sus si cantand intotdeauna Creatorului Tau: Aliluia!

Icosul 9

A ritorisi nu erai iscusit, parinte smerit, dar ca pe Maria Egipteanca, Dumnezeu te lumina cu Duhul Sau, caci Evanghelia si Psalmii lui David, pe de rost ii stiai, toata slujba bisericeasca in memorie o aveai si slujeai fara sa te poticnesti; chiar neavand studii de teologie, Sfanta Scriptura o talcuiai ca un teolog iscusit, descoperind adancurile sfinte ale tainelor lui Dumnezeu. De aceea, minunandu-ne cantam tie:
Bucura-te, ca ai fost harazit cu intelepciunea cea de sus;
Bucura-te, luminatule cu Duhul Sfant;
Bucura-te, ca in neputinta ta puterea Lui Dumnezeu s-a descoperit;
Bucura-te, ca de bogatia cuvintelor tale cei saraci cu duhul se imbogatesc;
Bucura-te, ca de invataturile tale parintesti cei flamanzi si insetati hranindu-se se satura;
Bucura-te, ca lucrand ai invatat a dispretui trupul caci este trecator;
Bucura-te, ca prin pilda ta pe multi ai ridicat a cauta la suflet, la lucrul cel nemuritor;
Bucura-te, ca pentru aceasta impreuna cu ingerii se bucura duhul tau;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 10

Mantuire si de moartea vesnica izbavire te-ai facut tuturor celor ce veneau la tine, sfinte parinte, scotandu-i din patimile pacatelor si inaltandu-i la Imparatia Cerurilor, unde si tu acum stai impreuna cu toti sfintii inaintea tronului Domnului Puterilor, rugandu-te pentru noi, fiii tai duhovnicesti, si viersuind lui Dumneu: Aliluia!

Icosul 11

Intru tot erai intru cele de sus, avva preaminunate, dezbracandu-te de omul cel vechi si de faptele lui, imbracandu-te intru Hristos, pe care L-ai iubit din toata inima. Pentru aceasta ti s-a dat mult har de la Domnul, ca toti in rugaciuni sa te cheme asa:
Bucura-te, lucrator neadormit, care ai adus multa roada;
Bucura-te, al parintilor din vechime Antonie, Pahomie si Macarie ucenic si urmas in calugarie;
Bucura-te, ca asemenea Sfantului Serghie de Radonej slujitor sarguincios al Sfintei Treimi ai fost;
Bucura-te, ca si Sfantului Serafim de Sarov te-ai asemanat – salutandu-i pe toti cu pascala bucurie: ”Hristos a inviat”
Bucura-te, ca al doilea Ambrozie de la Optina ai fost, pe toti numindu-i a fii copiii tai;
Bucura-te, ca si cuviosului Siluan Athonitul in cugetarea teologica ai urmat;
Bucura-te, ca ai agonisit duhul pacii si in jurul tau cu miile s-au mantuit credinciosii;
Bucura-te, ca prin tine Domnul a aratat ca nu s-au imputinat in Sfanta Rusie cuviosii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 11

Cantare de umilinta iti aduceau locuitorii orasului Odessa, precuvioase Kuksa, caci lor Domnul te-a daruit pe tine, aparator si acoperitor, pazindu-i de multele necazuri si de stihiile ispitelor. Asadar, si manastirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, in care se odihnesc astazi moastele tale, s-a inzestrat cu numele tau, cantand cantarea de lauda si de multumire: Aliluia!

Icosul 11

Candela preluminoasa care izvoraste uleiul harului tamaduitor s-au aratat a fiii cinstitele tale moaste, cuvioase, caci de la ele curg siroiuri de minuni, neputintele izgonind, de pe patul mortii ridicand, sufletele inveselind si toate nascocirile diavolesti biruind. Pentru acestea si parintii si fratii manastirii Sfintei Adormiri, slujind zi de zi tedeumuri in fata raclei cu sfintele tale moaste, cu multa dragoste iti inalta:

Bucura-te, locas infrumusetat al Duhului Sfant;
Bucura-te, tamaie binemirositoare a faptelor celor bune;
Bucura-te, chivot cinstit al comorilor nesecate;
Bucura-te, vas de mult pret al darurilor nesfarsite;
Bucura-te, ca prin neputreziciunea moastelor tale, te-a preamarit Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin izvorarea minunilor de Domnul inaltat ai fost;
Bucura-te, ca nimeni in desert sau neauzit nu pleaca de la moastele tale;
Bucura-te, ca tamaduitoarele tale moaste sint pentru Odessa scut de aparare si infrumusetare;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 12

Trimite-ne noua har, parinte cinstite, cerand ajutorul lui Dumnezeu, ca sa ne putem invata din indreptarile tale, sa facem voia Mantuitorului cea buna si desavarsita, si petrecand in cuviosie si dreptate, sa ne invdrednicim impreuna cu tine in viata ce va sa fie sa cantam Facatorului cantarea nesfarsita: Aliluia!

Icosul 12

Cantand viata ta curata si cu frica de Dumnezeu, laudam marturisirile, bolile tale si truda ta, cinstim virtutile calugaresti, preainaltam nazuinta in rugaciune si indraznirea catre Domnul. Caci tu cu grija parinteasca ai pastorit turma dreptilor pe toti inteleptindu-i; slavim infranrea trupului si petrecerea fara cartire a tuturor scarbelor, care pentru dragostea Domnului le-ai suferit, parinte sfinte. Si ai aparut noua, celor ce traim in vremurile din urma, ca un sfesnic care arde si incalzeste, ca putin macar sa ne bucuram de lumina lui. Nu ne lasa pe noi orfani, invredniceste-ne de ocarmuirea ta spre desavarsirea duhovniceasca si pururea iti vom canta:
Bucura-te, ca in ceata sfintilor si a cuviosilor ai fost primit;
Bucura-te, ca in Ierusalimul cel de sus ai urcat;
Bucura-te, ca in cartea vietii cu litere de aur numele tau e scris;
Bucura-te, ca impreuna cu toti cei bineplacuti lui Dumnezeu, ai intrat la nunta Mielului;
Bucura-te, ca haina ta cea de nunta gatita, mai mult decit zapada s-a albit;
Bucura-te, ca ai mostenit ca un biruitor cununa adevarului;
Bucura-te, ca stand inaintea tronului stapanului esti pentru noi cald mijlocitor;
Bucura-te, ca pentru toti cei ce cheama numele tau sfintit in ajutor cu indrazneala mijlocesti;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 13

O, preacuvioase si de Dumnezeu purtatorule parintele nostru Kuksa, cel ce esti mare nevoitor si de minuni facatorule! Priveste spre noi, cei ce sintem inconjurati de pacate si poticniti in intunericul necunostintei; cu mijlocirea ta cea bineplacuta lui Dumnezeu, salasuieste frica Domnului in inimile noastre, intaritarile trupului omoara-ni-le, de ispite pazeste-ne, ortodoxia o intareste, ca in cucernicie si bunacredinta sa petrecem putinul zilelor noastre; si izbavindu-ne de vesnicele chinuri, sa ne invrednicim in viata cea fara de sfarsit impreuna cu tine sa-L slavim pe Dumnezeu, cel in Treime inchinat, cantandu-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (acest Condac se repeta de 3 ori)

Apoi iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

Icosul 1

Înger în trup, răstignit lumii viclene, te vedem pe tine, fericite Părinte Kukşa, căci sfinților mucenici te-ai asemănat care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari la război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. De aceea, îți cântăm cu evlavie:
Bucură-te, ales să fii sfeșnicul plaiurilor noastre;
Bucură-te, că prin nevoințele și minunile tale ai întărit credința ortodoxă;
Bucură-te, că pe aceasta ai mărturisit-o până la sânge și cazne;
Bucură-te, bun următor vieților marilor sfinți ai Rusiei;
Bucură-te, ca în vremea tulbure și împotriva lui Dumnezeu luptătoare, te-ai arătat ca un diamant neclintit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de daruri negrăite;
Bucură-te, al monahilor îndrumător și povățuitor plin de har;
Bucură-te, că ai învățat cu înțelepciune pe cei ce au venit la tine, să iubească binele;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Condacul 1

Alesule făcător de minuni și preaslăvite mărturisitor al lui Hristos, pentru noi pururea rugător, preacuvioase părinte Kukşa, slăvind pe Dumnezeu Cel ce Te-a proslăvit pe tine, cântare de laudă îți aducem ție, noi nevrednicii. Iar tu, ca cel ce ai multă îndrăzneală către Domnul, de toate ispitele și necazurile slobozește-ne pe noi, cei ce-ți cântăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Kukşa, făcătorule de minuni și mărturisitor al lui Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *