21 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul

Cuvinte pentru o buna vietuire - Sfantul Maxim Marturisitorul CrestinOrtodox.ro

Troparul Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Maxim, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot harul Duhului cel de Dumnezeu insuflat picură-l întru mine, din limba ta cea curgătoare de miere şi dulce, Dumnezeiescule Maxim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foc arzător te-ai arătat împotriva eresurilor, fericite; că le-ai mistuit pe ele ca pe nişte trestii, cu râvna Duhului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţătura monotelită cea fără de judecată a izvorât din strădania cea nelegiuită; iar prin cuvintele tale, părinte, a fost înfruntată pe faţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a binevoit a Se naşte din pântecele tău, Mireasă a lui Dumnezeu, este cu totul Dorire şi Dulceaţă şi Lumină Neapusă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preamare propovăduitor şi mărturisitor al credinţei celei drepte a lui Hristos s-a arătat, cu adevărat, Sfântul Maxim, prin sânge.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericite Maxim, prin sihăstrie te-ai făcut locaş vrednic de Dumnezeu şi curat al filosofiei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta, Preafericite Părinte Maxim, a izvorât, ca un râu, dogmele cele adevărate ale lui Hristos, Stăpânul filosofiei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, calea care duce la sfinţenie, Te-ai sălăşluit, în chip cu totul sfânt, în pântecele cel Preasfinţit.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei de pe pământ te cinstesc şi cetele cele îngereşti se minunează; că prin dragostea de înţelepciune te-ai arătat, părinte, ca unul fără de trup.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tiranul a fost cumplit, dar şi răbdarea ta a fost nebiruită. Pentru aceasta tu ai ajuns fericit, iar cel nelegiuit a fost izgonit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoitu-s-au împreună cu tine, Sfinte Părinte Maxim, cei doi preafericiţi ucenici ai tăi, luând parte împreună cu tine la lupte. Pentru aceea şi răsplătiri întocmai ca şi tine au luat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerea sângelui tău adăpându-se Biserica lui Hristos, odrăsleşte din Dumnezeiasca sămânţă dogma pe care o avem de la părinţi, cuvioase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăvindu-ne, prin naşterea ta, de datoria păcatului, Prea­curată, laudă de mulţumire aducem ţie, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strigăm Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Maxim, cel ce a adunat cunoştinţa celor pământeşti şi a celor cereşti, cu dreptate se numeşte iubitor de înţelepciune.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea înţelepciunii celei mai bune, te-ai arătat următor preaales al lui Hristos, Fericite Maxim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din nebunia tiranului ai fost alungat, fericite, dar ai aflat Mângâiere pe Iisus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce nu te cunosc pe tine Maică a lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, să nu vadă Lumina Ce S-a născut din tine, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neîncetată rugăciune aduci lui Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, ca să mă izbăveşti din patimile sufleteşti şi trupeşti şi din stricăciune.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot izvorul cel necurat al eresurilor seacă, Sfinte Fericite Maxim, astupat de puterea graiului tău.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiveşte-Te spre mine, Bunule Hristoase şi izvorăşte, în inima mea izvorul harului, prin rugăciunile Cuviosului Tău Maxim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce numai tu, prin cuvânt, ai zămislit în pântece pe Cuvântul, rugămu-ne ţie, izbă­veşte din cursele vrăjmaşului sufletele noastre.

 CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă…

Pe Marele Maxim, iubitorul Preasfintei Treimi, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit Dumnezeiasca credinţă şi ne-a învăţat să credem că Hristos este în două firi şi cu două voinţe şi lucrări, întru cântări credincioşii să-l cinstim, precum se cuvine, strigând: bucură-te propovăduitorule al credinţei.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Cu mărturisiri sfinţite te-ai împodobit şi te-ai ridicat încununat de la pământ, către Lumina Cea Neînserată şi către Mărire, Sfinte Părinte Maxim. Păzeşte pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O Fire, o Voinţă şi o Lucrare în Preasfânta Treime ai crezut, iar pe Dumnezeu Cel Întrupat în două firi, în două voinţe şi în două lucrări L-ai propovăduit, Sfinte Preacuvioase Părinte Maxim, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai propovăduit, părinte, două voinţe despărţite, prin împotrivirea cugetului; ci, dimpotrivă două voinţe deosebite prin însuşirea lor firească, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlp al Ortodoxiei având Dumnezeieştile tale cuvinte, părinte, cinstim pe Unul din Treime în două firi şi în două voinţe. Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscând că lucrările Dumnezeului Celui Ce din milă S-a Întrupat, sunt două, părinte şi învăţând de la tine două voinţe de sine stătătoare, cântăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pântece fecioresc Întrupându-Te, Hristoase, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta pe Maica ta cunoscând-o Născătoare de Dumnezeu, cu mulţumire strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cei ce s-au făcut biruitori tiranului…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind cu totul pe Cel Ce a iubit foarte neamul omenesc, crucea ţi-ai ridicat şi cu El te-ai răstignit, fericite, cântând: Binecuvântaţi lucrurile pe Domnul şi preaînălţaţi-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinându-te de toată plăcerea cea purtătoare de moarte, fericite, te-ai făcut pe tine Dumnezeiască oglindă neînti­nată, cântând: Binecuvântaţi lucrurile pe Domnul şi preaînălţaţi-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De cruzimea cea nelegiuită a tiranului celui cumplit nu te-ai înspăimântat; ci, ca un turn neclintit şi nemişcat al Ortodoxiei ai rămas, strigând: Binecuvântaţi lucrurile pe Domnul şi preaînălţaţi-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind strălucire purtătoare de viaţă de la Dumnezeirea în Trei Ipostasuri, te-ai arătat soare celor rătăciţi în întuneric, cântând: Binecuvântaţi lucrurile pe Domnul şi preaînălţaţi-L Pe Dânsul întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lui Adam celui căzut, Fecioară, te-ai arătat fiică, dar Maică lui Dumnezeu, Celui Ce a înnoit firea mea; pe Acela Îl lăudăm toate făpturile ca pe un Domn şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

 Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum sângele lui Abel încă strigă în veci, aşa şi Biserica lui Hristos propovăduieşte cu glas mare, dogmele tale cele de Dumnezeu insuflate, Prea­fericite Maxim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâna ţi s-a tăiat, dar cu degetul Dumnezeiesc scrie în inimi credinţa creştină, folosindu-te de limba cea tăiată şi de sângele tău cel cinstit, ca de un condei şi de cerneală.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se cântă în lume îndrăzneala ta cea Dumnezeiască şi focul cel din inimă al dragostei tale celei Dumnezeieşti, pentru care ai suferit cu preamultă osârdie vărsarea sângelui, Sfinte Cuvioase Maxim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Dumnezeiescului Scaun stai împreună cu mucenicii, cu care te-ai împărtăşit de râvna credinţei, părinte, apropiindu-ne şi pe noi de Stăpânul şi următori ţie făcându-ne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, Arma şi Zidul de apărare al nostru; tu eşti Apărătoarea celor ce aleargă la tine; pe tine şi acum spre rugăciune te înduplecăm ca să ne izbăvim de vrăjmaşii noştri.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Îndurând prigoniri pentru credinţă, părinte, ai alungat departe tot eresul; şi tăindu-ţi-se limba împreună cu mâna, Cuvioase Maxim, ai primit frumoasa cunună de mărturisire din mâna Făcătorului, fericite. Pe Acela roagă-L neîncetat să miluiască sufletele noastre.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

După Dumnezeu, alergând eu smeritul, la Acoperământul tău cel Dumnezeiesc, Născătoare de Dumnezeu, cerând ajutorul tău, mă rog ţie: miluieşte-mă, Curată, că păcatele au covârşit capul meu şi mă tem, Stăpână, de pedepse şi mă înfricoşez. Ci, fă rugăciune, Preacurată, către Fiul tău, ca să mă scape de ele.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ceea ce Te-a născut cu Trup, în vremurile cele mai de pe urmă, pe Tine, Cel Născut din Tatăl fără de început, văzându-Te pe Cruce spânzurat, Hristoase, striga: vai mie, Preadorite Iisuse! Cum Tu, Cel Slăvit de îngeri ca un Dumnezeu, Fiule, eşti acum omorât pe Lemn de către oamenii cei nelegiuiţi? Te laud, Îndelung Răbdătorule.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *