SFÂNTUL SIMEON DE VERHOTUR, SIBERIA, RUSIA (18 dec/ 12 sept/12 mai)

3-sf-simeon-de-verhotur-70

Acesta s-a născut în jurul anului 1607 în Rusia, într-o familie de oameni de seamă și foarte evlavioși care si-au dat din plin osteneala pentru ca fiul lor să aibă o educație aleasă și să devină un creștin destoinic.

De la fragedă vârstă, sfântul Simeon își întoarse fața de la grijile și desfătările lumești, pentru ca în vremea tinereții să crească într-însul dorința de a se înstrăina de locul său natal pentru a-și putea închina viața lui Dumnezeu.

3. Sf Simeon de Verhotur 19

Astfel, își îndreptă pașii către Siberia unde abia începuse să pătrundă razele dreptei credințe și încă era plină de oameni certați cu legea și fugari stabiliți prin părțile acelea pentru a scăpa de pedepsele cuvenite.

Sfântul Simeon se așeză în satul Merkușino, în apropiere de orașul Verhotur. În sat se afla o biserică a Sfântului Arhanghel Mihail, la care sfântul Simeon mergea adesea pentru a se ruga.

3. Sf Simeon de Verhotur 12

Își ducea traiul săvârșind meseria de croitor. Pe vremea aceea, croitorii mergeau în casele oamenilor unde erau chemați și zăboveau până terminau cele ce aveau de cusut. Sfântul Simeon cosea mai ales șube cu modele – din piei de oaie ori de capră, cu țesătură bătută. De la oamenii sărmani refuza plata pentru munca sa. Socotea că este de ajuns că avusese adăpost și hrană pe timpul lucrului. Ca să fugă de plată, sfântul Simeon mai lăsa ceva nefinisat și nu arareori, dimineața devreme, fără știrea gazdei, ieșea din casă, mutându-se în alt loc. Pentru aceasta, el trebui să îndure de multe ori jigniri și chiar bătăi. Însă pe toate sfântul Simeon le primea cu răbdare.

Altă îndeletnicire dragă sfântul Simeon era pescuitul.

3. Sf Simeon de Verhotur 17

Pentru aceasta mergea adeseori la 10 verste de sat, pe malul râului Tur, sub un brad umbros, unde ședea cu undița în mână și pescuia, cugetând la măreția Ziditorului cerului și al pământului. Însă și în această îndeletnicire arăta cumpătare, căci prindea pește numai cât să își ducă traiul. Și astăzi poate fi văzută stânca pe care stătea sfântul Simeon când pescuia, iar din bradul acela a mai rămas doar un ciot și resturi de rădăcină.

3. Sf Simeon de Verhotur 15

Deoarece în locurile acelea abia începuseră să răsară zorii creștinismului, sfântul Simeon nu arareori de întâlnea cu noii creștinați, vorbindu-le despre cele ale credinței în Dumnezeu.Cei de altă credință, auzind îndemnurile sale simple și însuflețitoare, părăseau încetul cu încetul obiceiurile păgâne dorind să ducă o viață creștină.

Suferind de o boală de stomac, sfântul Simeon trecu la cele veșnice încă de la vârsta de 35 de ani (cândva între anii 1642 și 1659). Locuitorii satului, nutrind un adânc respect către sfântul Simeon, îl îngropară cu cinste în biserica parohială a satului.

3. Sf Simeon de Verhotur 20

După 50 de ani de la fericita sa adormire, mormântul cu cinstitele sale moaște începu a șiroi tot mai multe minuni, spre marea bucurie a oamenilor locului.

3. Sf Simeon de Verhotur 21

Pomenirea sa se săvârșește 18 decembrie (data proslăvirii sale cu sfinții), 12 septembrie (prima mutare a moaștelor sale) și 12 mai (a doua mutare a cinstitelor sale moaște).

* * *

O minune a Sfântului Simeon

3. Sf Simeon de Verhotur 16

În anul 1694, în Verhotur, se îmbolnăvi un cazac pe nume Ivan Grigorievici, care avea îndeletnicirea de tunar. El suferea de o slăbire generală. Boala îl doborâse într-atât, încât cei apropiați se așteptau ca el să moară. Odată, în timp ce dormea, bolnavul auzi pe cineva că îi spune:

– Ivane, mergi în satul Merkușino și cere-i preotului bisericii de acolo să-ți facă o rugăciune către Arhanghelul Mihail, iar mai apoi, la mormânt, să facă o panihidă, și te vei face sănătos!

Trezindu-se cel bolnav, chiar în acel ceas trimise la Merkușino pe fiul său Ștefan, spre a împlini porunca primită în taină. Și de cum fu săvârșită slujba și panihida, bolnavul se simți pe deplin sănătos.

După o săptămână, cazacul merse el însuși acolo pentru a mulțumi.

* * *

Alte imagini ale minunilor săvârșite de Sfântul Simeon

3. Sf Simeon de Verhotur 22

3. Sf Simeon de Verhotur 14

3. Sf Simeon de Verhotur 18

3. Sf Simeon de Verhotur 7

3. Sf Simeon de Verhotur 11

* * *

O altă minune a Sfântului Simeon

În luna iulie, anul 1992, de sărbătoarea Maicii Domnului de la Kazan, mi-a dăruit Domnul fericirea de a veni în pelerinaj la Verhotur. În biserică, la Liturghie, i-am făgăduit sfântului Simeon de Verhotur că atunci când mă voi întoarce acasă, la Magnitogorsk, voi merge la biserică, unde voi cere să mi se facă o rugăciune și voi aprinde pentru el o lumânare. Însă nu mi-am împlinit făgăduința și, în vis, m-am văzut că stau într-o biserică mare; mijlocul bisericii se afla o raclă, din care se întindea o mână. Mi s-a făcut frică și am ieșit din biserică. Atunci, cineva din raclă a zis:

 – Iat-o pe cea de care am nevoie!

Au venit către mine două femei, m-au luat de braț și m-au dus la raclă. Îmi era frică. Sfântul din raclă mi-a prins mâna; iar mâna lui era vie, caldă. M-a cuprins teama pe de-a-ntregul. Mi-a spus:

– Ce ai făgăduit și nu ai împlinit?

Am răspuns:

 – Ce am fădăuit? Să merg la biserică?

Și a venit răspunsul:

– Împlinește!

Când m-am deșteptat, mi-am adus aminte: era Simeon cel neprihănit. Și din acel moment, am fost atrasă către credință. El mi-a vindecat sufletul cel păcătos.

Acum, cu fiecare an care trece, mă apropii tot mai mult de Domnul. De atunci merg în fiecare an la sfântul Simeon cel neprihănit. Cu ajutorul lui am dobândit o mare dragoste către Domnul, pe care nu o pot descrie în cuvinte.

Slavă lui Dumnezeu, sfântului Simeon și Maicii Domnului din Kazan!

Olga Molodova,

oraș Magnitogorsk, regiunea Celeabinsk

* * *

3. Sf Simeon de Verhotur 70.1

Izbăvire lumii te-a arătat pe tine Domnul, lumină strălucitoare tuturor celor ce aleargă la racla moaștelor tale; iar noi, primind, milă de la Doctorul cel fără de plată, cu mulțumire, într-un glas Îl lăudăm pe Dumnezeu, cântând cântarea: Aliluia! (Condacul al 10-lea din Acatistul Sfântului)

Zid și acoperământ tuturor celor ce aleargă la tine, dreptule Simeoane, te-ai făcut, căci Domnul te-a proslăvit pe tine, prin neputrezirea trupului și prin minuni, iar noi îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, stâlp neclintit al Ortodoxiei;

Bucură-te,  comoară nesecată a multor vindecări;

Bucură-te,  dar de folos al tuturor celor ce se roagă ție;

Bucură-te,  apărare a turmei celei preaînțelepte;

Bucură-te,  îndrumătorule al celor întunecați cu mintea;

Bucură-te,  învățătorule al curăției și al răbdării;

Bucură-te,  cel care în vis arătându-te ai învățat către viața cea bună;

Bucură-te, stea care ai răsărit minunat în părțile Siberiei;

Bucură-te,  că strălucirea minunilor tale se arată și în țări îndepărtate;

Bucură-te,  că, dacă odinioară nu erai cunoscut, astăzi însă cu slavă te măresc toți cei ce te caută pe tine;

Bucură-te, că în chipul pescarilor fiind, te-ai făcut pescar de oameni;

Bucură-te,  că, pentru mijlocirea ta la Dumnezeu, din muncile cele veșnice ne slobozim noi;

Bucură-te,  Simeoane, făcătorule de minuni, preaminunate! (Icosul al 10-lea din Acatistul Sfântului)

* * *

Cinstitele moaște ale Sfântului Simeon de Verhotur

3. Sf Simeon de Verhotur 71 moaste

* * *

Viața, minunile și acatistul Sfântului Simeon de Verhotur pot fi aflate în

3. Sf Simeon de Verhotur carte 001

+ * + * +

3. Sf Simeon de Verhotur 1.1

3. Sf Simeon de Verhotur 2

3. Sf Simeon de Verhotur 6

(Sursă imagini: http://www.cirota.ru/)

3. Sf Simeon de Verhotur 24.1

3. Sf Simeon de Verhotur 25

Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Simeon de Verhotur

3. Sf Simeon de Verhotur 26.1 si Sf Ier Nicolae

(Sursă imagini: http://www.cirota.ru/)

3. Sf Simeon de Verhotur 69

3. Sf Simeon de Verhotur 72

3. Sf Simeon de Verhotur 73

3. Sf Simeon de Verhotur 35

3. Sf Simeon de Verhotur 36

3. Sf Simeon de Verhotur 37

3. Sf Simeon de Verhotur 42

3. Sf Simeon de Verhotur 38

3. Sf Simeon de Verhotur 39

3. Sf Simeon de Verhotur 40

3. Sf Simeon de Verhotur 41

3. Sf Simeon de Verhotur 43

3. Sf Simeon de Verhotur 48

Sursa: sfintisiicoane

Un comentariu la „SFÂNTUL SIMEON DE VERHOTUR, SIBERIA, RUSIA (18 dec/ 12 sept/12 mai)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *