31 iulie: Canon de rugăciune către Sfântul şi Dreptul Evdochim

Sfântul și Dreptul Evdochim

Troparul Sfântului și Dreptului Evdochim, glasul al 4-lea:

Cel Ce te-a chemat pe tine de pe pământ la cereştile locaşuri păzeşte şi după moarte nevătămat trupul tău, sfinte; că tu, cu curăţie şi cu cinstită viaţă, fericite, ai vieţuit, nespurcându-ţi trupul, pentru aceasta, cu îndrăznire roagă pe Hristos Dumnezeu să ne mântuiască pe noi. Continuă să citești

30 iulie: Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei

Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei

Troparul Sfântului Mucenic Valentin, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Valentin, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

SFÂNTUL REGE ŞI MARTIR OLAV AL NORVEGIEI († 1030, sărbătorit la 29 iulie)

VIAŢA SFÂNTULUI MUCENIC OLAF, REGELE NORVEGIEI

Viaţa lui Olav Haraldsson (fiul lui Harald) a fost scrisă de poetul şi istoricul norvegian Snorri Sturlason (1179-1241) în Cronica regelui Norvegiei. Olav s-a născut în anul 995 şi încă de tânăr a devenit războinic viking, remarcându-se repede ca lider şi strateg. I-a urmat la domnie tatălui său, având sub stăpânire largi părţi din Norvegia. Pe când era adolescent a plecat într-un raid viking în ţările baltice, apoi s-a îndreptat spre Anglia, unde împreună cu năvălitorii vikingi norvegieni au cucerit în 1011 Canterbury şi au luat prizonier pe arhiepiscop. Regele Ethelred urma să plătească răscumpărare pentru el, însă a întârziat prea mult, aşa că arhiepiscopul a fost ucis. Când mănăstirile Lindisfarne, Jarrow şi Wearmouth de pe coasta estică a Angliei au fost prădate şi profanate de vikingii norvegieni, Alcuin ne spune că jalea a cuprins întreaga Europă : „Noi şi înaintaşii noştri locuim pe acest pământ sfânt de apropape trei sute de ani – spunea acesta în scrisoarea adresată regelui englez Ethelred – dar niciodată nu ne-a fost dat să vedem astfel de distrugeri în Britania, precum cea care a venit acum asupra noastră de la păgâni şi nimeni nu a putut crede că un astfel de atac ar putea veni de peste mare. Pictura bisericii Sfântul Cuthbert a fost murdărită de sângele preoţilor creştini şi prădată de podoabele sale. Locul cel mai sfânt din Britania a căzut pradă păgânilor”.

Hl_Olavs_daapOlav a intrat, în cele din urmă, în slujba Ducelui Richard al II-lea al Normandiei unde a avut primele contacte cu creştinismul. După o iarnă petrecută la Rouen, Olav a fost copleşit de frumuseţea şi profunzimea spiritualităţii creştine şi a primit Botezul. În urma unei viziuni, prin care era îndemnat de un bărbat să se întoarcă acasă, deoarce „va fi regele veşnic al Norvegiei”, navighează în 1015 spre nord, iar după mai multe bătălii a devenit rege peste cea mai mare parte a Norvegiei. Continuă să citești

29 iulie: Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Teodota

Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi

Troparul Sfintei Muceniţe Teodota, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Teodota, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Continuă să citești

29 iulie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Calinic

Sfântul Mucenic Calinic

Troparul Sfântului Mucenic Calinic, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Calinic, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

ICOANA SFINTILOR NOI MUCENICI DIN MORDOVIA (28 iulie/10 august)

Noii Mucenici din Mordovia

Sfintitul Mucenic Pavel (Iagondinskii)

Cuviosul Mucenic Vasilie (Erekaev)

Cuviosul Mucenic Mihail (Juk)

Cuvioasa Mucenita Anastasia (Kamaeva)

Cuvioasa Mucenita Elena (Astashkina)

Mucenicul Areta (Eriomkin)

Mucenicul Vasilie (Аlexandrin)

Mucenicul Ioan  (Lomakin)

Mucenicul Ioan  (Мilioshkin)

Mucenicul Ioan (Selimanov)

Mucenita Mavra (Moiseev).

sursa, http://www.sarep.ru/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8.html

http://www.sarep.ru/ 

28 iulie: SFÂNTUL IERARH PITIRIM, EPISCOP DE TAMBOV

SFÂNTUL IERARH PITIRIM, EPISCOP DE TAMBOV (28 iulie) 

Sfântul Pitirim s-a născut în Smolensk (1644) și avea rangul de arhimandrit al Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Viazma, în Episcopia de Smolensk, când a fost ales Episcop de Tambov (1685), episcopie ce tocmai fusese înființată și nu dispunea de niciun venit. Catedrala era din lemn, iar sfântul fu nevoit să-și construiască singur o căsuță, care să-i slujească drept locuință episcopală, în spatele căreia săpă o fântână, a cărei apă avea să dobândească puteri tămăduitoare. Cu mari osteneli, Sfântul Pitirim a reușit să construiască o catedrală din piatră, care a fost finalizată după trecerea sa din această viață. Principala grijă a sfântului a fost mântuirea sufletelor turmei sale, pe care le catehiza în biserică, în casele lor și în propria lui locuință. S-a mai îngrijit de asemenea de pregătirea clerului și, premergând cu exemplul, venea întotdeauna primul la sfintele slujbe, fiind nelipsit.

Regiunea Tambov avea o populație foarte variată, fiind constituită din lipoveni, diferite triburi încă închinătoare la idoli și tătari, iar cetatea Tambov era și un loc de exil pentru delicvenți. Sfântul Episcop le arăta acestora compătimirea și îndurarea sa și se îngriji să construiască o biserică specială pentru ei. A mai întemeiat în cetate o mănăstire de maici, iar în împrejurimi mănăstirea de călugări Trenguliri.

Acest sfânt păstor a adormit în anul 1698 și a fost înmormântat în catedrală. Deasupra mormântului său a fost așezată o icoană care-l înfățișa îngenunchiat înaintea Sfântului Procopie. În următorii ani, a săvârșit minuni, în mod deosebit prin icoana Maicii Domnului din Kazani, pe care o adusese în vremea instalării sale.

 

Notă: Catedrala a fost închisă în timpul Revoluției din 1917, iar moaștele au fost mutate într-un muzeu local. Au fost reașezate în biserică în anul 1988. Un fragment din sfintele sale moaște se află și la Schitul Sf. Gheorghe – Cloșca din Arhiepiscopia Tomisului. 

28 iulie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu

Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu

Troparul Sfântului Cuvios Pavel de la Xiropotamu, glasul al 4 lea:

Înger în trup, temelie a sihaştrilor, Sfântul Pavel Măritul, împodobitorul cel dintâi al Mănăstirii Xiropotamului, cheamă de sus mulţimea îngerilor; iar de jos adună cetele ucenicilor săi, ca să cânte cu cântări, dumnezeiască pomenirea sa.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe călăreţii lui Faraon…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată dăruirea la oameni de sus se pogoară, de la Tine, Părintele luminilor; pentru aceasta şi mie, celui ce doresc a lăuda cu cântări prealuminată pomenirea Preaînţeleptului Pavel, dăruieşte-mi harul Dumnezeiescului Duh, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avut-ai adevărată purtare de nume, Sfinte Pavel, părintele nostru, suind-te spre dumnezeiască sporire a sihăstriei şi de tulburările lumeşti, ca un ascuţit la minte, depărtându-te, te-ai învrednicit cu cuvioşie de dumnezeiasca odihnă, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Noi, ca unii care te ştim pe tine, cămara înţelepciunii celei înalte, cei ce avem prin ajutorul tău spre sălăşluire dumnezeieştile tale osteneli, încununând capul tău cu cântări înalte, toţi ne rugăm, ca să ne mântuim cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Avându-te pe tine Apărătoare, Născătoare de Dumnezeu, nu ne vom înfricoşa de mulţimea vrămaşilor ce dau război împotriva celor ce, prin buna cinstire, slăvesc pe Cel Întrupat din tine, pe Dumnezeul tuturor şi Domnul, pe Care pentru noi roagă-L.

  Continuă să citești