Legile reparatorii sunt bazate pe dreptate, nu pe dedicaţie privilegiată

legile-reparatorii-sunt-bazate-pe-dreptate-nu-pe-dedicatie-privilegiata

Referitor la articolul publicat în ziarul Libertatea în ziua de 19.09.2016, articol tendenţios intitulat EXCLUSIV / Bogdan Olteanu a scris două legi cu dedicație pentru Biserică, după ce primit un teren scump la Snagov, facem următoarele precizări:

Legătura pe care autorul articolului o face între activitatea parlamentară a dlui Bogdan Olteanu și deținerea de către acesta în concesiune, contra cost, a unui teren de la o unitate de cult, este lipsită de orice consistență sau legătură de cauzalitate.

În perioada când a fost deputat, domnul Bogdan Olteanu a avut 30 inițiative legislative, dintre care unele au devenit legi.

Legea 261/2008 privind modificarea şi completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 şi ale Legii nr.169/1997, la care se face referire, a vizat clarificarea cadrului legal pentru retrocedarea a cca 9000 ha din cele 20.000 ha pădure (nu 200.000 ha cum afirmă incorect autorul articolului) restituite în perioada interbelică unor mănăstiri de tradiție (Legea 61/1937), care au o importanță deosebită din punct de vedere istoric, social și cultural, suprafețe ulterior confiscate de regimul comunist.  Deși cadrul legislativ a fost clarificat în anul 2008 prin această lege, doar 25% din cele 9000 ha au fost restituite de atunci până în prezent către unitățile de cult proprietare.

Referitor la mențiunea din articol, conform căreia ”BOR a intrat în posesia a 117.000 ha de pădure până la data de 1 ianuarie 2014”, precizăm că informația este neadevărată, deoarece 50% din această suprafață nu se află în proprietatea unităților de cult ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit datelor comunicate Patriarhiei Române de către eparhii. În cazul în care totalul retrocedărilor către toate cultele cumulează această suprafață de 117.000 ha, considerăm că este datoria Romsilva – invocată în articol – să facă precizările necesare cu privire lacare sunt celelalte culte beneficiare ale retrocedărilor.

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult a vizat crearea unei stabilități în ceea ce privește terenurile atribuite în folosință cultelor după 1990, în principal pentru edificarea de lăcașuri de cult, dar și pentru desfășurarea activităților administrative, sociale și culturale ale cultelor. Pentru ca unitățile de cult să poată face în mod normal investițiile necesare conservării și administrării acestor imobile, dar și pentru a putea accesa fonduri europene pentru dezvoltarea activităților desfășurate, s-a creat posibilitatea pentru instituțiile publice proprietare să transmită în proprietatea cultelor deţinătoare respectivele imobile, cu obligaţia de a respecta timp de 30 de ani destinaţia lor şi de a nu le greva cu sarcini. Însă nici 10% dintre imobilele primite în folosință de către culte nu au fost transmise în proprietatea acestora de la data adoptării legii.

Toate aceste acte normative au avut un număr de câteva zeci de inițiatori care le-au apreciat necesitatea, fiind adoptate în plen cu majorități zdrobitoare, de peste 90% dintre parlamentarii prezenţi (214, respectiv 194 voturi pentru), din toate partidele.

În ceea ce privește situația preluării de către dl Bogdan Olteanu a unui drept de concesiune asupra unei suprafețe de teren proprietatea Parohiei Ghermănești, județul Ilfov, majoritatea informațiilor din articol sunt eronate și tendențioase. Desigur, Arhiepiscopia Bucureștilor va evalua, în baza documentelor de arhivă, dacă unitatea de cult a fost prejudiciată prin contractele încheiate.

În concluzie, nu există niște legi Olteanu, menite a favoriza nelegitim cultele, ci legile Parlamentului României, adoptate cu o largă majoritate, beneficiind de punctul de vedere favorabil al Guvernului și promulgate de Președintele României, ca semn al unei reparaţii morale şi al unei normale cooperări între Stat și culte.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *