Arhive categorii: Lecturi

CUVÂNT AL SFÂNTULUI LUCA, ARHIEPISCOPUL SIMFEROPOLULUI ŞI CRIMEEI LA DUMINICA A DOUA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST (Duminica Sfântului Grigorie Palama) – lectură audio

CUVÂNT AL SFÂNTULUI LUCA, ARHIEPISCOPUL SIMFEROPOLULUI ŞI CRIMEEI LA DUMINICA A DOUA A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST (Duminica Sfântului Grigorie Palama) – lectură audio

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA A DOUA DIN POSTUL MARE (II): FIULE IERTATE ÎŢI SUNT PĂCATELE TALE! (Luca18, 11) – lectură audio

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA A DOUA DIN POSTUL MARE (II): FIULE IERTATE ÎŢI SUNT PĂCATELE TALE! (Luca18, 11) – lectură audio

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA A DOUA DIN POSTUL MARE: „ŞI VĂZÂND IISUS CREDINŢA LOR…” (lectură audio)

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA A DOUA DIN POSTUL MARE: „ŞI VĂZÂND IISUS CREDINŢA LOR…” (lectură audio)

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MARȚEA DIN A DOUA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST (Audio & Text)

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MARȚEA DIN A DOUA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST (Audio & Text)

SEDELNE

Oprind patimile cu frâul curatului post, să ne sârguim toţi să ne înălţăm mintea spre cinstite vederi dumnezeieşti, cu desăvârşită credinţă. Ca să dispreţuim desfătarea vieţii celei pământeşti şi să dobândim viaţă cerească şi strălucire dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

În noianul cel cumplit al întristării căzând, pentru mulţimea faptelor mele celor rele şi fără de lege, am ajuns la nepricepere şi acum sunt cuprins de deznădăjduire; Stăpână Născătoare de Dumnezeu, tu mă mântuieşte, tu-mi ajută. Că tu eşti milostivire păcătoşilor şi curăţie mântuitoare.

Punându-ne înainte postul masă de taină, ne cheamă pe noi să ne săturăm din destul. Deci să mâncăm ca pe nişte bucate darurile Duhului cele de-a pururea vii; să bem ca o băutură izvoarele lacrimilor cele ce dumnezeieşte izvorăsc, şi veselindu-ne să aducem laudă lui Dumnezeu neîncetat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

De toată groaza şi răutatea oamenilor scapă-ne pe noi, Preasfântă Fecioară; că pe tine te avem acoperământ şi ocrotitoare, cei ce scăpăm la tine, Maica lui Dumnezeu, şi la Cel ce s-a născut din tine, Dumnezeul nostru. Pe Care roagă-L să ne izbăvească pe noi de primejdii şi de necazuri.  

TRICÂNTAREA

Cântarea a -2-a, glasul al 8-lea

Vedeţi, vedeţi că Eu sunt Dumnezeul vostru, Care M-am născut mai înainte de veci din Tatăl. Şi din Fecioară mai pe urmă, fără de bărbat M-am născut, şi am dezlegat păcatul strămoşului Adam, ca un iubitor de oameni.

Suspină, lăcrimează, suflete, întoarce-te, căieşte-te; s-a apropiat ziua; lângă uşi este Judecătorul; găteşte-te spre răspuns şi strigă: Greşit-am Ţie, îndurate, milostive, bunule, Tu mă miluieşte. Continuă să citești

OMILII PENTRU POSTUL MARE ALE SFINȚILOR ANASTASIE SINAITUL, CHIRIL AL ALEXANDRIEI, IOAN GURA DE AUR ŞI, GRIGORIE AL NYSSEI (lectură audio)

OMILII PENTRU POSTUL MARE ALE SFINȚILOR ANASTASIE SINAITUL, CHIRIL AL ALEXANDRIEI, IOAN GURA DE AUR ŞI, GRIGORIE AL NYSSEI; lectură, Protos. Leontie Fusa, Schitul „Sfântul Gheorghe”, Cloşca 

Continuă să citești

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN ZIUA DE LUNI A SĂPTĂMÂNII A DOUA DIN POSTUL MARE (Audio & Text)

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN ZIUA DE LUNI A SĂPTĂMÂNII A DOUA DIN POSTUL MARE 

SEDELNE

Pe mine cel omorât cu sufletul, prin rodul călcării de porunci, Te rog înviază-mă, Hristoase, ca un îndurat, prin post adevărat şi prin pocăinţă; şi-mi dă să umblu pururea în căile cele drepte şi bune ale cinstitelor Tale porunci; ca dobândind dumnezeiască slăvirea Ta, împreună cu toţi cei ce Te iubesc pe Tine, să laud, Iisuse bunătatea Ta pentru toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

În furtunile patimilor înviforat fiind eu, nepriceputul, Preacurată, te chem pe tine cu căldură: Nu mă lăsa să pier, pe mine, ticălosul, ceea ce ai născut adâncul milei; că afară de tine altă nădejde n-am câştigat. Să nu mă arăt dar batjocură şi râs vrăjmaşilor, eu, cel ce nădăjduiesc spre tine. Că poţi câte voieşti, ca ceea ce eşti Maica Dumnezeului tuturor.

Doamne, îndreptează-ne pe noi care începem postul săptămânii a doua: străluceşte-ne nouă sfinţenia şi lumina îndreptărilor tale. Şi ne învredniceşte pe noi, cei ce plecăm genunchii, să aducem Ţie rugăciune bineprimită; căci Tu eşti Tatăl nostru şi noi fiii Tăi, şi pe Tine cu frică Te lăudăm şi numele Tău chemăm. Continuă să citești

PREDICA ÎNTÂI DIN CARTEA CUVINTE DESPRE VEŞNICIE – PREDICI ALESE – A CUVIOSULUI IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE LA BUNAVESTIRE (1965): TAINA MAI PRESUS DE TAINĂ (lectură audio)

PREDICA ÎNTÂI DIN CARTEA CUVINTE DESPRE VEŞNICIE – PREDICI ALESE – A CUVIOSULUI IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE LA BUNAVESTIRE (1965): TAINA MAI PRESUS DE TAINĂ; lectură – Protos. Leontie Fusa, Schitul „Sfântul Gheorghe”, Cloşca Continuă să citești

PREDICA ÎNTÂI DIN CARTEA CUVINTE DESPRE VEŞNICIE – PREDICI ALESE – A CUVIOSULUI IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE LA SFÂNTA DUMINICĂ A ORTODOXIEI (1965): ICOANA LUI DUMNEZEU (lectură audio)

PREDICA ÎNTÂI DIN CARTEA „CUVINTE DESPRE VEŞNICIE”– PREDICI ALESE – A CUVIOSULUI IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE LA SFÂNTA DUMINICĂ A ORTODOXIEI (1965): ICOANA LUI DUMNEZEU (lectură audio)

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA ORTODOXIEI: De acum veţi vedea cerurile deschise (lectură audio)

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT LA DUMINICA ORTODOXIEI: De acum veţi vedea cerurile deschise

CUVÂNT AL SFÂNTULUI TEOFAN ZĂVOTÂTUL LA DUMINICA ORTODOXIEI (Audio)

CUVÂNT AL SFÂNTULUI TEOFAN ZĂVOTÂTUL LA

DUMINICA ORTODOXIEI