APOSTOLUL ȘI EVANGHELIA ZILEI (5 mai 2015)

ΑΓΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ-Ο-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

Ap. Fapte 10, 21-33

În zilele acelea, Petru coborându-se la bărbaţii trimişi la el de Corneliu, le-a zis: Iată, eu sunt acela pe care îl căutaţi. Care este pricina pentru care aţi venit? Iar ei au zis: Corneliu sutaşul, om drept şi temător de Dumnezeu şi mărturisit de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de către un sfânt înger să trimită să te cheme acasă la el, ca să audă cuvinte de la tine. Deci, chemându-i înăuntru, i-a găzduit. Iar a doua zi, sculându-se, a plecat împreună cu ei; iar câţiva din fraţii cei din Iope l-au însoţit. Şi în ziua următoare au intrat în Cezareea. Iar Corneliu îi aştepta şi chemase acasă la el rudeniile sale şi prietenii cei mai de aproape. Şi când a fost să intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, i s-a închinat, căzând la picioarele lui. Iar Petru l-a ridicat, zicându-i: Scoală-te. Şi eu sunt om. Şi, vorbind cu el, a intrat şi a găsit pe mulţi adunaţi. Şi a zis către ei: Voi ştiţi că nu se cuvine unui bărbat iudeu să se unească sau să se apropie de cel de alt neam, dar mie Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat. De aceea, chemat fiind să vin, am venit fără împotrivire. Deci vă întreb: Pentru care cuvânt aţi trimis după mine? Corneliu a zis: Acum patru zile eram postind până la ceasul acesta şi mă rugam în casa mea, în ceasul al nouălea, şi iată un bărbat în haină strălucitoare a stat în faţa mea. Şi el a zis: Corneliu, a fost ascultată rugăciunea ta şi milosteniile tale au fost pomenite înaintea lui Dumnezeu. Trimite, deci, la Iope şi cheamă pe Simon, cel ce se numeşte Petru; el este găzduit în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare. Deci îndată am trimis la tine; şi tu ai făcut bine că ai venit. Şi acum noi toţi suntem de faţă înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm toate cele poruncite ţie de Domnul.

Ev. Ioan 7, 1-13

În vremea aceea umbla Iisus prin Galileea, căci nu voia să umble prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Şi era aproape sărbătoarea iudeilor: înfigerea corturilor. Deci au zis către Dânsul fraţii Lui: treci de aici şi du-Te în Iudeea pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci, pentru că nimeni nu lucrează în ascuns, când doreşte să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-Te pe Tine lumii. Pentru că nici fraţii Lui nu credeau în El, atunci Iisus a zis către dânşii: vremea Mea încă n-a sosit; dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu îi spun în faţă că lucrurile ei sunt rele. Voi duceţi-vă la praznic. Eu nu Mă duc la praznicul acesta, căci vremea Mea nu s-a împlinit încă. Şi spunându-le acestea, a rămas în Galileea. Dar după ce s-au dus fraţii Lui la sărbătoare, atunci şi El s-a dus la praznic, dar nu în văzul tuturor, ci pe ascuns. Iar iudeii îl căutau la praznic şi ziceau: unde este Acela? Şi neînţelegere multă era pentru Dânsul în mulţime, fiindcă unii ziceau: este bun, iar alţii ziceau: nu, ci amăgeşte poporul. Însă, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de Dânsul pe faţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *