APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA ZILEI (14 octombrie 2015)

3505

Ap. Filipeni 2, 24-30

Fraţilor, sunt încredinţat în Domnul că eu însumi voi veni în curând. Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit, fratele şi împreună cu mine lucrător şi luptător, cum şi trimisul vostru şi slujitorul nevoilor mele, fiindcă avea mare dor de voi toţi şi era mâhnit fiindcă aţi auzit că a fost bolnav. Într-adevăr, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare. Deci l-am trimis mai degrabă ca, văzându-l, voi iarăşi să vă bucuraţi, iar eu să fiu mai puţin mâhnit. Primiţi-l dar întru Domnul, cu toată bucuria şi pe unii ca aceştia întru cinste să-i aveţi, fiindcă pentru lucrul lui Hristos a mers până aproape de moarte, punându-şi viaţa în primejdie, ca să împlinească lipsa voastră în slujirea mea.

icoana-iisus-hristos-pantocrator-man-sf-ecaterina-din-sinai-1-1

Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1

Zis-a Domnul: pentru ce-Mi ziceţi: Doamne, Doamne, dacă nu faceţi ce vă spun Eu? Vă voi arăta cui este asemenea cel care vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le îndeplineşte. Acela este asemenea omului care, când şi-a zidit casa, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră; venind apele mari şi puhoiul, izbind în casa aceea, nu a putut s-o clintească, fiindcă era temeinic clădită pe piatră. Iar cel ce aude, dar nu îndeplineşte, este asemenea omului care şi-a zidit casa pe pământ fără temelie şi, izbind în ea puhoiul, îndată s-a surpat, şi a fost surparea casei aceleia mare.

Şi, sfârşind toate cuvintele Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *