APOSTOLUL ȘI EVANGHELIA ZILEI (14 martie 2015)

getimage.php

 Ap. Evrei 10, 32-38

Fraţilor, aduceţi-vă, dar, aminte mai întâi de zilele în care după ce aţi fost luminaţi, aţi răbdat luptă grea de suferinţe, uneori fiind defăimaţi cu ocările şi cu necazurile îndurate, alteori suferind împreună cu cei ce treceau prin unele ca acestea, căci aţi avut milă de cei închişi, iar răpirea averilor voastre aţi primit-o cu bucurie, bine ştiind că voi aveţi o mai bună şi statornică avere. Nu lepădaţi, dar, încrederea voastră, care are mare răsplată. Voi aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi făcut voia lui Dumnezeu, să dobândiţi făgăduinţa. Căci mai este puţin timp, prea puţin, şi Cel ce o să vină va veni şi nu va întârzia; iar dreptul din credinţă va fi viu.

22255

 Ev. Marcu 2, 14-17

În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe Levi al lui Alfeu şezând la vamă şi i-a zis: vino după Mine. Iar el, sculându-se, a mers după Dânsul. Şi, când a prânzit în casa lui Levi, au fost la masă mulţi vameşi şi păcătoşi care şedeau împreună cu Iisus şi cu ucenicii Săi; căci erau mulţi şi mergeau după Dânsul. Iar cărturarii şi fariseii, văzându-L că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Săi: de ce mănâncă şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii? Şi, auzind, Iisus le-a zis: nu cei sănătoşi, ci cei bolnavi au trebuinţă de doctor; căci n-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *