RUGĂCIUNEA ZILEI DE VINERI

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale, în  care pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda pătimiri, pentru credinţa, nădejdea şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu, Cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea.

Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita Ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit ce ţi s-a plecat, de l-ai dus în Rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, darul Tău, precum atunci L-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Pătimiri, şi cu bună întoarcere şi pocăinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, precinstită Cruce a lui Hristos, pe care, ridicat şi pironit fiind, Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii care ne-a mântuit de moartea păcatului!

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului!

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa Raiului!

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El şi aşa, numai spre folosul nostru, ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte vin asupra mea, să-mi înmulţeşti şi răbdarea şi puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb, de nu mă vei lumina; legat, de nu mă vei dezlega; fricos, de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut, de nu mă vei cerca; sclav, de nu mă vei răscumpăra, cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *