21 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Iulian din Tars

Troparul Sfântului Mucenic Iulian din Tars, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nesctricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

21 iunie: Acatistul Sfântului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei

Sfântul Mucenic Iulian din Tars

Troparul Sfântului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

20 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor

Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

19 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului

Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului

Troparul Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului, glasul 1:

Al lui Hristos frate şi mucenic tare, ştiindu-te pe tine, Sfinte Iuda, cu sfinţenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înşelăciunea şi credinţa ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm. Continuă să citești

19 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Paisie cel Mare

Troparul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, glasul al 3-lea:

Îngerul cel în trup, cununa călugărilor, omul cel fără de trup, locuitorul cerurilor, dumnezeiescul Paisie se bucură prăznuind împreună cu noi pomenirea sa, dând dumnezeiesc dar celor ce se ostenesc pentru el; pentru aceasta cu multă osârdie să-l slăvim. Continuă să citești

18 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Leontie

Sfântul Mucenic Leontie

Troparul Sfântului Mucenic Leontie, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Leontie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

17 iunie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail

Sfântul Mucenic Ismail

Troparul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

17 iunie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Isavru, Inochentie, Felix, Peregrin şi a celor împreună cu dânşii

Troparul Sfinţilor Mucenici Isavru, Inochentie, Felix, Peregrin şi a celor împreună cu dânşii, glasul al 4-lea:

 Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

16 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei

Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei

Tropar Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, glasul 1:

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Tihon; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Continuă să citești