Arhive categorie: Fără categorie

SMERENIA

Odată, Mitropolitul Daniil a cercetat anumite aspecte ale vieţuirii în Sfânta Mănăstire Samtavro. Atunci, o monahie a găsit prilejul şi şi-a exprimat nemulţumirile împotriva stareței. Părintele Gavriil, doar ce a auzit-o, s-a apropiat imediat de ea şi i-a spus:

            – De ce vorbeşti aşa despre Egumenă? Cum îndrăzneşti? Să taci imediat!

            Apoi s-a întors spre mitropolit şi i-a spus tare:

            – Să fii atent cu ea. E demnă de milă.

            Toţi ascultau în tăcere. Deodată, s-a întors şi a coborât scările. Uimit, mitropolitul avea să spună mai târziu:

            – Ce lucru şi acesta! Unele am vrut să fac şi altele am hotărât. Părintele Gavriil mi-a schimbat părerea, ca şi cum am primit prin el o poruncă de la Dumnezeu!

            Într-adevăr, smerenia este temelia tuturor virtuţilor. Prin ea combatem multe dorinţe, care îl asediază continuu pe om şi îl conduc la păcat.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI OGNEVIDNAIA (10 februarie)

ACATISTUL MAICII DOMNULUI OGNEVIDNAIA

Condacul 1

Sfinții Îngeri cu frică înconjoară cinstită icoana ta, împodobind-o cu cununi de laude pentru mulțimea minunilor tale arătate neamului omenesc, iar noi de mireasma cântărilor duhovnicești umplându-ne, îți cântăm ție cu dragoste: Bucură-te, Maica Cuvântului, cununa mărturisirii noastre!

Icosul 1

Chipul tău cel de foc ne întâmpină pe calea rugăciunii și ne luminează ca să ne ostenim și noi spre asemănarea cu Adevărul, Care ne-a zidit după chipul Său; pentru aceasta, razele gândurilor noastre le purtăm către tine, strigând:

Bucură-te, nădejdea iubitorilor de sfințenie;

Bucură-te, liniștea celor tulburați de valurile ispitelor;

Bucură-te, acoperământul milostivirii celor greșiți;

Bucură-te, adiere lină a înțelepciunii de sus;

Bucură-te, cântarea cea neîncetată a cetelor cerești;

Bucură-te, poartă a mântuirii celor păcătoși;

Bucură-te, împăcarea noastră cu Părintele ceresc;

Bucură-te, apărătoarea noastră nebiruită la judecata cea de obște;

Bucură-te, cununa nădejdilor noastre de mântuire;

Bucură-te, pecetea mântuirii celor ce se roagă ție;

Bucură-te, carte purtătoare a cuvintelor Vieții;

Bucură-te, povățuitoare luminată spre Împărăția Cerurilor;

Bucură-te, Maica Cuvântului, cununa mărturisirii noastre!

Continuă să citești

9 febr. 2020 – SFÂNTA LITURGHIE ÎN DUMINICA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI – ÎNCEPUTUL TRIODULUI

În Duminica Vameșului și a Fariseului – Începutul Triodului (9 febr. 2020), în Schitul ”Sf. Gheorghe-Cloșca” (sat Cloșca, jud. CȚ), Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu orele 9. Vă așteptăm cu drag.

Un Triod binecuvântat și bineplăcut Domnului prin sfintele fapte bune!


PS: Cei care doriți rezervare într-un mijloc de transport, sunați la 0728913548 sau 0721045424.

27 ianuarie: Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria la Sărbătoarea Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce era în car, l-a scufundat oarecând toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni; care a lovit în chipul Crucii şi a despărţit marea, iar pe fugarul Israel, cel ce mergea pedestru, l-a mântuit; pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. Continuă să citești

19 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfinţii Cuvioşi Macarie Egipteanul şi Macarie Alexandrinul

Troparul Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Macarie. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 Troparul Sfântului Cuvios Macarie Alexandrinul, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Macarie. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Continuă să citești

SFÂNTUL IERARH TIHON DIN ZADONSK: POSTUL

POSTUL

După cum ştim, există post trupesc şi există post duhovnicesc. Postul trupesc este atunci când pântecele se înfrânează de la mâncare şi băutură. Postul duhovnicesc este atunci când sufletul se abţine de la gânduri, fapte şi cuvinte rele.

Postitor adevărat este cel care se reţine de la desfrânare, preadesfrânare şi de la orice necurăţie.

Postitor adevărat este cel care se stăpâneşte să nu se mânie, să nu se înfurie, să nu facă răutate şi să nu se răzbune.

Postitor adevărat este cel care îşi pune pază gurii sale şi se abţine de la flecăreli, de la vorbe murdare, de la nebunii, clevetiri, osândiri, linguşeli, minciuni şi de la orice defăimare.

Postitor adevărat este cel care îşi înfrânează mâinile de la hoţie, răpire, prădare, iar inima de la dorirea lucrurilor străine. Într-un cuvânt, adevărat postitor este cel care se îndepărtează de la orice rău.

Iată, creştine, postul duhovnicesc! Ne este folositor şi postul trupesc, pentru că slujeşte omorârii patimilor noastre. Dar postul duhovnicesc ne este absolut de trebuinţă, pentru că, fără el, nici postul trupesc nu este nimic. Continuă să citești