Arhive categorie: Canoane de rugaciune

16 aprilie: Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia

Troparul Sfintelor Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

15 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Crescent

Sfântul Mucenic Crescent

Troparul Sfântului Mucenic Crescent, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Crescent, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

14 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei

Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei

Troparul Sfântului Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei,glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Martin, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

13 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

12 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion

Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei

Troparul Sfântului Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion,glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Vasile, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

12 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, glasul al 4-lea:

Astăzi, duhovniceşte prăznuieşte Biserica dreptcredincioşilor români şi cu bucurie strigă: veniţi, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat şi bineprimit, prin muce­nicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.

 Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, glasul al 3-lea:

Purtătorule de chinuri Sfinte Mucenice Sava, cel ce în apă ai fost omorât de către goţii păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. Continuă să citești

11 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului

Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului, glasul al 4-lea:

Surpând înşelăciunile celei doleşti, Sfinţite Mucenice Antipa şi călcând puterea demonilor, cu îndrăznire ai mărturisit pe Hristos înaintea luptătorilor împotriva lui Dumne­zeu. Pentru aceasta făcându-te cetăţean întru cele de sus, împreună cu Cetele îngereşti şi aducând doxologie Stăpânului tuturor, pui înainte şi pentru noi rugăciune de mulţumire dăruindu-ne nouă darul tămăduirilor; drept aceea te cinstim pe tine, Sfinte Sfinţite Mucenice Antipa. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântu­iască sufletele noastre. Continuă să citești

11 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului (2)

Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, glasul 1:

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă. Continuă să citești

11 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului (1)

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului

Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, glasul 1:

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă. Continuă să citești