Arhiva categoriei: Acatiste

17 februarie: Acatistul Sfinților Mari Mucenici Teodor Stratilat și Teodor Tiron

Condacul 1

Apărătorii cei nebiruiți ai Evhaitelor, frumusețea mucenicilor și a nevoitorilor însuflețită podoabă, Tiron și Stratilat Teodorii. Veniți cu laude și cu cântări să-i încoronăm, căci lupte și biruința muceniciei au răbdat pentru Hristos, Căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm: Bucurați-vă, mucenicii Domnului! Continuarea

11 februarie: Acatistul Sfântului Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei

Troparul Sfântului Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei, glasul al 4-lea:

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Continuarea

8 februarie: Acatistul Sfinților Mari Mucenici Teodor Stratilat și Teodor Tiron

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

Condacul 1

Apărătorii cei nebiruiți ai Evhaitelor, frumusețea mucenicilor și a nevoitorilor însuflețită podoabă, Tiron și Stratilat Teodorii. Veniți cu laude și cu cântări să-i încoronăm, căci lupte și biruința muceniciei au răbdat pentru Hristos, Căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm: Bucurați-vă, mucenicii Domnului! Continuarea

7 februarie: Acatistul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Tămăduitorul cancerului şi al tuturor bolilor şi biruitorul demonilor

Condacul 1

Ca pe un arhipăstor preaîndumnezeit al  Lampsacului și ca pe un făcător de minuni și izvor îmbelșugat, te lăudăm pe tine, Ierarhe insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviți de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie! Continuarea

ACATISTUL CUVIOSULUI ŞI PURTĂTORULUI DE DUMNEZEU PĂRINTELUI NOSTRU IONA ARHIMANDRITUL ŞI FĂCĂTORUL DE MINUNI AL SFINTEI MÂNĂSTIRI A FĂCĂTOAREI DE VIAŢĂ TREIMI DIN KIEV

ACATISTUL CUVIOSULUI ŞI PURTĂTORULUI DE DUMNEZEU
PĂRINTELUI NOSTRU IONA
ARHIMANDRITUL ŞI FĂCĂTORUL DE MINUNI
AL SFINTEI MÂNĂSTIRI A FĂCĂTOAREI DE VIAŢĂ TREIMI DIN KIEV

CONDAC 1

Alesule plăcut al lui Hristos şi Făcătorule de minuni, cuvioase părinte Iona, cel ce în lume ai strălucit, ca o stea cu lumină dumnezeiască, prin frumuseţea vieţuirii tale şi prin mulţimea facerilor de minuni, cu dragoste în cântări duhovniceşti te lăudăm; iar tu, îndrăzneală către Domnul având, cu rugăciunile tale de toate nenorocirile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

ICOS 1

Fire îngerească ai avut, părinte cuvioase şi ca unul fără de trup, vieţuire neîntinată pe pământ ai săvârşit, chipul cel minunat al desăvârşirii duhovniceşti nouă lăsându-ni-l ca virtuţile tale să le urmăm şi ţie unele ca acestea să-ţi cântăm:
Bucură-te, floarea cea cu bun miros a bunei creşteri;
Bucură-te, vasul cel ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci pe cele plăcute şi frumoase ale lumii acesteia le-ai dispreţuit;
Bucură-te, căci pe cele cereşti şi nestricăcioase cu ardoare le-ai dorit;
Bucură-te, căci cu voinţă tare voia ta o ai lepădat;
Bucură-te, căci prin tăierea patimilor lui Dumnezeu I-ai făcut pe plac şi te-ai mântuit;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev! Continuarea

6 februarie 2018: Acatistul Sfântului Ierarh Fotie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Fotie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, glas 1:

Ca cel ce ești cu apostolii în ceruri împreună locuitor și ortodocșilor mare apărător, lumii drept învățător, iar eresurilor latinești dârz împotrivitor, Sfinte Fotie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L cu dinadinsul să mântuiască sufletele noastre. Continuarea